Πως θα είναι ο καιρός μέχρι τον Δεκέμβριο – Δείτε την πρόβλεψη τριμηνίας για την βροχόπτωση!

Πως θα είναι ο καιρός μέχρι τον Δεκέμβριο – Δείτε την πρόβλεψη τριμηνίας για την βροχόπτωση!

Τα μαντάτα της εποχικής πρόγνωσης για τους δύο τελευταίους μήνες του φθινοπώρου και τον πρώτο του φετινού χειμώνα δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστα όσον αφορά τη βροχόπτωση. Στην ουσία, η πρόβλεψη έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε.

Μια χρονιά, δηλαδή, η οποία δεν ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, αφού μέχρι στιγμής έχει ως κύρια χαρακτηριστικά της την ξηρασία, αλλά και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά τα οποία, όπως φαίνεται, θα συνεχίσουν και το επόμενο τρίμηνο.

Το γενικό χαρακτηριστικό της επόμενης τριμηνίας, από ό,τι φαίνεται από την εποχική πρόγνωση, αναμένεται ότι θα είναι οι κανονικές για την περίοδο θερμοκρασίες, αλλά και σχετική ξηρασία, ιδιαίτερα στα νότια και ανατολικά, όπου το αναμενόμενο ύψος βροχής θα κυμανθεί από 50% του κανονικού μέχρι και το κανονικό, ενώ στα δυτικά, στα βόρεια καθώς και στα ορεινά φαίνεται ότι το αναμενόμενο αθροιστικό ύψος βροχής θα είναι στα επίπεδα του κανονικού.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι ολόκληρη η περιοχή της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων αλλά και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής θα είναι θερμοκρασιακά κοντά στα κανονικά με αυξημένα ποσοστά βροχής να περιορίζονται μόνο στα παράλια.

Αναλυτικά σύμφωνα με την εποχική πρόγνωση:

Οκτώβριος: Αναμένεται ότι θερμοκρασιακά θα είναι κανονικός, αν και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες κάτω του κανονικού. Το αναμενόμενο ύψος βροχής θα κυμανθεί στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά μέχρι και το κανονικό, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 50% μέχρι 75% του κανονικού.

Νοέμβριος: Αναμένεται ότι θερμοκρασιακά θα είναι και πάλι κανονικός. Το αναμενόμενο ύψος βροχής θα κυμανθεί στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά μέχρι και 125% του κανονικού, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν αναμένεται να ξεπεράσει το κανονικό. Υψηλή αθροιστική βροχή αναμένεται ότι θα σημειωθεί κατά τον Νοέμβριο στην παράλια ζώνη της ευρύτερης περιοχής.

Δεκέμβριος: Αναμένεται ότι θερμοκρασιακά θα είναι κανονικός εκτός από την παραλιακή ζώνη όπου λόγω επίδρασης της θάλασσας θα είναι κατά 1 με δύο βαθμούς Κελσίου θερμότερη του κανονικού. Το αναμενόμενο ύψος βροχής θα κυμανθεί από 50% του κανονικού μέχρι και το κανονικό, ενώ στα δυτικά, στα βόρεια καθώς και στα ορεινά φαίνεται ότι το αναμενόμενο αθροιστικό ύψος βροχής θα είναι στα επίπεδα του κανονικού. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι και οι γειτονικές μας περιοχές θα είναι θερμοκρασιακά κοντά στα κανονικά με αυξημένα ποσοστά βροχής να περιορίζονται μόνο στα παράλια.

Δεν έπεσε μέσα στις προβλέψεις

Ο Σεπτέμβριος αναμενόταν ότι θερμοκρασιακά θα ήταν κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερος του κανονικού. Παρόμοια θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά θα είχε και η περιοχή της Μικράς Ασίας και η Εγγύς και Μέση Ανατολή. Σε σχέση με την Κύπρο, το αναμενόμενο ύψος βροχής θα κυμαινόταν στα νότια και ανατολικά σε επίπεδα μέχρι και 50% του κανονικού, στα βόρεια παράλια καθώς και στα ορεινά θα κυμαινόταν από 50% μέχρι και 75% του κανονικού, ενώ στα δυτικά από 75% μέχρι τα κανονικά. Από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας, φαίνεται ότι το εποχικό μοντέλο για τον Σεπτέμβριο συμπεριφέρθηκε μέτρια.

Οι πλείστες μέσες ημερήσιες μέγιστες και μέσες ημερήσιες ελάχιστες ήταν πάνω από τις κανονικές. Όσον αφορά στη βροχόπτωση, το εποχικό μοντέλο δεν συμπεριφέρθηκε καλά, αφού το αναμενόμενο ύψος βροχής θα κυμαινόταν κάτω του κανονικού για ολόκληρη την Κύπρο.

Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος / Γράφει: Φρίξος Δαλίτης