Ο Κλάδος Γεν. Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζει το νομοσχέδιο για τους έκτακτους

Ο Κλάδος Γεν. Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζει το νομοσχέδιο για τους έκτακτους

Ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ, σε ανακοίνωσή του, χαιρετίζει την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου, το οποίο μετά από μελέτη, όπως σημειώνει, φαίνεται να κατοχυρώνει πλήρως τους εκτάκτους συναδέλφους.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αναφέρει, όλα τα συμβόλαια θα είναι εξάμηνης διάρκειας και θα ανανεώνονται, οι συμβάσεις εργασίας των συναδέλφων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώνουν 30 μήνες απασχόλησης, είτε με συνεχή είτε με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας, θα μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου και τερματίζεται η αποκοπή του 10% για όσους συνάδελφους έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώνουν 24 μήνες απασχόλησης ενώ διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες όλων των συναδέλφων αορίστου χρόνου δεν τερματίζονται λόγω πλεονασμού.

Βασικό μας μέλημα, προστίθεται, είναι η διαφύλαξη των συμφωνηθέντων και η διαφύλαξη του δικαιώματος για το αύριο.

“Κατακρίνουμε κάθετα, την απαξίωση που υφίσταται το νοσηλευτικό επάγγελμα και όποια προσπάθεια για μείωση του κύρους και επαγγελματικότητας και επιστημονικότητας των νοσηλευτών. Η ένταξη μας στην επιστημονική βαθμίδα αποτελεί την τελική μας καταξίωση και το δικαιότερο των αιτημάτων μας για το οποίο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε”, καταλήγει η ανακοίνωση.