Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων ζητά να διερευνηθούν οι τρόποι αποστολής ασθενών στο εξωτερικό

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων ζητά να διερευνηθούν οι τρόποι αποστολής ασθενών στο εξωτερικό

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠΣΣΠ) σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη αναφέρεται στην αναγκαιότητα άμεσης διερεύνησης όλων των τρόπων και μεθόδων που εφαρμόζουν οι εθνικές υπηρεσίες υγείας σε σχέση με την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό και τη μετάβαση ξένων εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο”.

Περαιτέρω προσθέτει ότι την ίδια στιγμή, πρέπει να τύχουν διερεύνησης και οι οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες έχουν σχέση με τη στήριξη που παίρνει το κράτος από οποιαδήποτε χώρα εντός ή έκτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την αναζήτηση εμπειρογνωμοσύνης που πιθανόν να μην υπάρχει στη Κύπρο, ή να είναι περιορισμένη.

Αναφέρει περαιτέρω ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να διερευνώνται σε βάθος οι τρόποι συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το χαμηλότερο δυνατό κόστος, χωρίς όμως να υπάρχει καμία απολύτως έκπτωση στην ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας που αγοράζει το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.