Επανεξετάζονται τα άμεσης δράσης αντιϊκά για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας Γ

Επανεξετάζονται τα άμεσης δράσης αντιϊκά για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας Γ

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο μια ανασκόπηση των φαρμάκων που είναι γνωστά ως άμεσης δράσης αντιϊκά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της χρόνιας (μακράς διάρκειας) ηπατίτιδας Γ, μιας μολυσματικής ασθένειας που επηρεάζει το ήπαρ και προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Γ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα άμεσης δράσης αντιϊκά (Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi και Viekirax) είναι σημαντικά φάρμακα για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Γ και μπορεί να χρησιμοποιηθούν χωρίς ιντερφερόνες, οι οποίες δεν είναι τόσο καλά ανεκτές και οι οποίες μέχρι πρόσφατα ήταν μέρος του θεραπευτικού σχήματος για την ηπατίτιδα Γ. Οι ιντερφερόνες είναι γνωστό ότι δρουν έναντι και των δύο ιών της ηπατίτιδας Β και Γ, που μπορεί να συνυπάρχουν σε ορισμένους ασθενείς.

Όπως αναφέρεται, η ανασκόπηση πυροδοτήθηκε από αναφορές επαναδραστηριοποίησης της ηπατίτιδας Β σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί με τους ιούς της ηπατίτιδας Β και Γ και οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αντιϊκά άμεσης δράσης για την ηπατίτιδα Γ.

Η επαναδραστηριοποίηση της ηπατίτιδας Β αναφέρεται στην επιστροφή της ενεργού λοίμωξης σε έναν ασθενή, του οποίου η κατάσταση της ηπατίτιδας Β ήταν ανενεργή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανασκόπηση θα αξιολογήσει την έκταση επαναδραστηριοποίησης της ηπατίτιδας Β σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αντιϊκά άμεσης δράσης για την ηπατίτιδα Γ και θα αξιολογήσει κατά πόσον απαιτούνται οποιαδήποτε μέτρα για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας.

Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της τρέχουσας ανασκόπησης έχει επεκταθεί ώστε να εκτιμηθεί, επίσης, ο κίνδυνος του καρκίνου του ήπατος με αυτά τα φάρμακα, καθώς από τον Απρίλιο του 2016 υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από μια μελέτη που έγινε σχετικά με τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του ήπατος (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αντιϊκά άμεσης δράσης για την ηπατίτιδα Γ. Η μελέτη έδειξε ότι στους ασθενείς αυτούς, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου από ό,τι στους ασθενείς με ηπατίτιδα Γ οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αντιϊκά άμεσης δράσης.

Ενώ η ανασκόπηση βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ασθενείς θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους εάν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα ακόλουθα αντιϊκά άμεσης δράσης έχουν εγκριθεί στην ΕΕ για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C: Daklinza (daclatasvir), Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir / ledipasvir), Olysio (simeprevir), Sovaldi (sofosbuvir) και Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir). Δρουν αναστέλλοντας τη δράση των πρωτεϊνών στον ιό της ηπατίτιδας C, οι οποίες είναι απαραίτητες για το σχηματισμό νέων ιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα φάρμακα μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του EMA: : ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.