Για πρώτη δικαστική νίκη σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές αορίστου χρόνου κάνει λόγο η ΠΑΣΥΝΟ

Για πρώτη δικαστική νίκη σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές αορίστου χρόνου κάνει λόγο η ΠΑΣΥΝΟ

Για απόφαση - σταθμό, που ανατρέπει τα δεδομένα στον νοσηλευτικό χώρο, και αναμένεται να αποτελέσει καθοδηγητικό ορόσημο για τις επόμενες παρόμοιες αιτήσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών, μελών της ΠΑΣΥΝΟ, κάνει λόγο η συντεχνία, αναφερόμενη σε απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που αφορά τους νοσηλευτές αορίστου χρόνου.

Ανακοίνωση της Συντεχνίας αναφέρει ότι, στις 20.05.2016, το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών εξέδωσε απόφαση για την πρώτη αίτηση που κατατέθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2015 από το δικηγόρο της ΠΑΣΥΝΟ, Δημοσθένη Στεφανίδη, και που αφορά την αναγνώριση μετατροπής της σύμβασης του αιτητή, μέλους της Συντεχνίας, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. «Η απόφαση δικαιώνει τους αγώνες της ΠΑΣΥΝΟ για τους επ' αορίστου και τον αιτητή που είναι μέλος της Συντεχνίας», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ, "έγινε αποδεκτή η ένορκη δήλωση του αιτητή και στη βάση νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εκδόθηκε απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται ο αιτητής και μέλος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, αναδρομικά. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού ισχύει από τις 19/10/2014 («έναν χρόνο πριν την καταχώρηση της αίτησής του στο δικαστήριο»)", προστίθεται.

«Η δικαστική αυτή νίκη εντάσσεται στο αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο της πάγιας δυναμικής διεκδίκησης ικανοποίησης των δίκαιων και νόμιμων εργασιακών αιτημάτων των μελών της ΠΑΣΥΝΟ», σημειώνει η συντεχνία.