ΠΑΣΥΚΙ-ΠΑΣΥΝΟ: Πρώτα επίλυση των εργασιακών θεμάτων και μετά αυτονόμηση

ΠΑΣΥΚΙ-ΠΑΣΥΝΟ: Πρώτα επίλυση των εργασιακών θεμάτων και μετά αυτονόμηση

Η μη επίλυση των εργασιακών θεμάτων προ της αυτονόμησης μπορεί να δυναμιτίσει τα θεμέλια οποιασδήποτε μεταρρύθμισης και οικοδομήματος υγείας, αναφέρουν σε ανακοίνωση η ΠΑΣΥΚΙ και η ΠΑΣΥΝΟ.

Οι δύο συντεχνίες είχαν συνάντηση την περασμένη βδομάδα και όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα συζητήθηκαν τα προβλήματα που ταλανίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, τις επιπτώσεις των οποίων βιώνουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς. Κατά τη συζήτηση, αναλύθηκαν επίσης οι προοπτικές εφαρμογής διορθωτικών λύσεων στο πλαίσιο της απαραίτητης αναδιοργάνωσης προ της αυτονόμησης.

Οι συντεχνίες συμφωνούν μεταξύ άλλων ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια, για τα οποία γίνονται προσπάθειες να μετατραπούν σε αυτόνομους οργανισμούς πρέπει να παραμείνουν κρατικά, στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας, και όλες οι μεταρρυθμίσεις για αυτονόμηση, διοικητική και οικονομική, να γίνουν εντός της λειτουργίας του κρατικού αυτού οργανισμού.

Αναφέρουν επίσης πως η δομή των δημόσιων νοσηλευτηρίων πρέπει να στελεχωθεί άμεσα στο πλαίσιο μιας σφαιρικής μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης, προ της αυτονόμησης, που θα τους εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους, σε περιβάλλον αυτονόμησης και Γε. ΣΥ και ότι η παροχή κινήτρων και ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας πρέπει να τροχιοδρομηθεί άμεσα.

"Η χρήση της φράσης ότι «η αυτονόμηση αποτελεί την πανάκεια της επίλυσης των προβλημάτων και των εργατικών διαφορών», αποτελεί φράση χωρίς περιεχόμενο, και αποτελεί από μόνη της κίνδυνο για τη βιωσιμότητα όχι μόνο των δημοσίων νοσηλευτηρίων, τα οποία συνεχίζουν να παραμένουν στην αναμονή, αλλά γενικά για την υγεία", καταλήγει η ανακοίνωση.