Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τενοντοπάθειες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τενοντοπάθειες

Αυτά πρέπει να γνωρίζετε

Οι τενοντοπάθειες απασχολούν ολοένα και περισσότερους αθλούμενους όλων των επιπέδων ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 40 ετών.

Η κύρια εκδήλωση της τενοντοπάθειας είναι άλγος κατά την άσκηση ή και μετά από αυτή, ενώ σε χρόνιες καταστάσεις ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται και κατά την ηρεμία.

Η βλάβη στην τενοντοπάθεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα οξέος τραυματισμού ή συνηθέστερα αποτέλεσμα υπερκαταπόνησης.

Στην οξεία φάση (2-3 εβδομάδες από την έναρξη των συμπτωμάτων), η αντιμετώπιση με αποφόρτιση, λήψη αντιφλεγμονωδών-αναλγητικών φαρμάκων και φυσικοθεραπεία είναι συνήθως αποτελεσματική.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρά τις παραπάνω παρεμβάσεις τα ενοχλήματα εμμένουν. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε πιο ενδελεχή έλεγχο με διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας της περιοχής ή υπερηχογραφήματος προς αποκλεισμό ρήξης στην μάζα του τένοντα ή παρουσίας ασβέστωσης ή άλλης παθολογίας.

Πέραν του απεικονιστικού ελέγχου, ο αθλούμενος πρέπει να εκτιμηθεί λειτουργικά για τον αποκλεισμό αιτιών που ενδεχομένως οδηγούν σε φόρτιση και φθορά του τένοντα (όπως λανθασμένο πρότυπο κίνησης και βάδισης, ανισορροπίες μυών, βραχύνσεις μυών, τεχνικά λάθη στην προπόνηση κτλ.)

Βάσει των ευρημάτων καθορίζεται η θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, πρωτόκολλα άσκησης ειδικά για την περιοχή που πάσχει, καθώς και εγχύσεις φαρμάκων υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε μια σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη μέθοδο, την ηλεκτρόλυση. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επί τενοντοπάθειας όπου υπερηχογραφικά διαπιστώνουμε παθολογική αγγείωση μέσα στη μάζα του τένοντα. Φυσιολογικά στο εσωτερικό του τένοντα δεν υπάρχουν αγγεία. Η ύπαρξη παθολογικών αγγείων και νεύρων μέσα στον τένοντα συνδέεται άμεσα με την παραγωγή του πόνου και την διαιώνιση των ενοχλημάτων.

Κατά την μέθοδο αυτή υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση εντοπίζεται η πάσχουσα περιοχή και μέσω λεπτής βελόνης (βελόνη ηλεκτροβελονισμού) διοχετεύεται ρεύμα συγκεκριμένης έντασης και συχνότητας. Με την εφαρμογή του ρεύματος «καυτηριάζονται» τα παθολογικά αγγεία και επαναδομείται η περιοχή.

Η εφαρμογή πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο και για 3-5 φορές.

Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και ανώδυνη θεραπεία, η οποία εάν εφαρμοσθεί με σωστή ένδειξη, μπορεί να δώσει λύση σε εμμένουσα τενοντοπάθεια με άλγος.

Πηγή: onmed.gr/  του Ζήκου Κέντρου, Διευθυντή Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης