Έρευνες για αδικήματα λειτουργών δημόσιας υπηρεσίας μετά από καταγγελίες Ελεγκτή

Έρευνες για αδικήματα λειτουργών δημόσιας υπηρεσίας μετά από καταγγελίες Ελεγκτή

Ξεκινάνε από Υπουργείο Παιδείας και Τμήμα Φορολογίας με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξε διαπλοκή με συμφέροντα εργολάβων.

Οδηγίες για τη διενέργεια δύο ξεχωριστών ερευνών στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, για να διαπιστωθούν τυχόν πειθαρχικά ή και ποινικά αδικήματα. Αιτία αποτέλεσε η καταγγελία του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ότι λειτουργοί των δύο υπό αναφορά υπηρεσιών φέρονται να έκαναν πλάτες σε εργολάβους.

Η καταγγελία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη αφορά διαγωνισμό για κατασκευαστικά έργα σε δημόσιο νηπιαγωγείο της Λευκωσίας, ο οποίος κατακυρώθηκε σε κοινοπραξία με οφειλές στο δημόσιο. Η σοβαρότερη, όμως, πτυχή των καταγγελιών του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αφορά στις υπόνοιες που αφήνει εναντίον εμπλεκόμενων δημοσίων υπαλλήλων ότι αποσιώπησαν το γεγονός με σκοπό να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην εν λόγω κοινοπραξία.

Σημειώνεται ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία και σχετικό όρο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα όλων των δημόσιων διαγωνισμών, κανένα πρόσωπο (φυσικό και νομικό) με οφειλές στο δημόσιο, δεν μπορεί να διεκδικήσει, πόσω μάλλον να αναλάβει έργα του δημοσίου.

Πηγή: εφημερίδα "Φιλελεύθερος"