Υπ. Παιδείας στο Κατάρ: Συζήτησε για διμερή συνεργασία με τον ομόλογο του

Υπ. Παιδείας στο Κατάρ: Συζήτησε για διμερή συνεργασία με τον ομόλογο του

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με το Κατάρ και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ο κ. Καδής, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Mohammed bin Abdul Wahid Al Hammadi, τόνισε την ανάγκη για προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για την αναγνώριση των κυπριακών πανεπιστημίων από την κυβέρνηση του Κατάρ.

Κατά τη συνάντηση, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, η κυπριακή αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται από το Υπουργείο Παιδείας και Ανώτερης Εκπαίδευσης του Κατάρ για την αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων.

Συμφωνήθηκε όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου αποστείλει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα κυπριακά πανεπιστήμια, στη βάση των κριτηρίων που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και Ανώτερης Εκπαίδευσης του Κατάρ, ώστε αυτό να προβεί το συντομότερο στην αναγνώριση όλων των πανεπιστημίων της Κύπρου και των τίτλων που απονέμουν.

Ο Δρ Mohammed bin Abdul Wahid Al Hammadi εξέφρασε τη βούλησή του να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων των δύο χωρών στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Οι δυο Υπουργοί συμφώνησαν όπως προωθήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση και υπογραφή εκτελεστικού προγράμματος εκπαιδευτικής συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση.

Ο Κύπριος Υπουργός επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του Κατάρ όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου και άλλους ακαδημαϊκούς. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν τρόποι προώθησης της συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου του Κατάρ και των κυπριακών πανεπιστημίων.

Διαπιστώθηκε η προθυμία του πανεπιστημίου του Κατάρ για ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων με τα κυπριακά πανεπιστήμια με απώτερο στόχο την κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκών και τη συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων.

Συμφωνήθηκε όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποστείλει στο πανεπιστήμιο κατάλογο με τους τομείς των ενδιαφερόντων κάθε κυπριακού πανεπιστημίου με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους.

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας στο Κατάρ εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου για διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και της προσέλκυσης στα κυπριακά πανεπιστήμια φοιτητών από το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπουργός θα συναντηθεί επίσης με τον Υπουργό Πολιτισμού, Τεχνών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Κατάρ και θα επισκεφθεί εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα.

Ο κ. Καδής προσκάλεσε τον ομόλογο του να επισκεφθεί την Κύπρο και η πρόσκληση έγινε αποδεκτή.

Τον Υπουργό συνοδεύουν η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Δέσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ και η Προϊστάμενη του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Νίκη Παπά.

Κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών και έγινε αλληλοενημέρωση για τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα.