Ολομέλεια Βουλής: Ψηφίστηκαν τα νομοθετήματα για την εξυγίανση των τραπεζών

Ολομέλεια Βουλής: Ψηφίστηκαν τα νομοθετήματα για την εξυγίανση των τραπεζών

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε κατά πλειοψηφία τα εναρμονιστικά νομοσχέδια για την εξυγίανση και ανάκαμψη των τραπεζών και ενέκρινε τους σχετικούς κανονισμούς.

Τα νομοσχέδια υπερψηφίστηκαν με 31 ψήφους υπέρ και 20 εναντίον. Εναντίον ψήφισαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ και ο Βουλευτής των Οικολόγων. Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν με 32 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον (Βουλευτές ΑΚΕΛ).

Η Ολομέλεια ψήφισε επίσης ομόφωνα τις περισσότερες από τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΑΚΕΛ και τροπολογία του ΔΗΚΟ.

Ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε ρυθμίζει την προστασία στον αποδέκτη εξασφάλισης στις περιπτώσεις εκτέλεσης των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή οιουδήποτε περιορισμού στα αποτελέσματα των συμφωνιών εγγυοδοσίας με την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ρυθμίσεων εκκαθαριστικού συμψηφισμού (close out netting) ή αμοιβαίου συμψηφισμού (set-off) που επιβάλλονται δυνάμει της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή οιουδήποτε παρόμοιου περιορισμού που επιβάλλεται δυνάμει παρεμφερών εξουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής εξυγίανσης οιασδήποτε οντότητας που υπόκειται σε διασφαλίσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Τα προβλεπόμενα στον περί Συμβάσεως Καταναλωτικής Πίστης Νόμο, καθώς και σε επικείμενες διατάξεις του κυπριακού δικαίου στις οποίες θα ενσωματωθεί η Οδηγία 2014/59/ΕΕ, δεν θα επηρεαστούν, διασαφηνίζεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ο δεύτερος νόμος που ψηφίστηκε ρυθμίζει την πρόληψη της αφερεγγυότητας Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και άλλων νομικών προσώπων που ανήκουν στον όμιλο μιας ΚΕΠΕΥ και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, δημιουργώντας πλαίσιο ανάκαμψης των εποπτευομένων, μέσω της τακτικής επικαιροποίησης σχεδίων ανάκαμψης και την εποπτεία και αξιολόγηση των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μια σειρά μέτρων σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας, τα οποία στόχο έχουν να συμβάλουν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης των προσώπων αυτών, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης από τους εποπτευομένους κάθε ενδεχόμενης αρνητικής αντίδρασης της αγοράς δυνάμει των εν λόγω μέτρων.

Ο νόμος προβλέπει επίσης για την εφαρμογή μέτρων έγκαιρης παρέμβασης για την πρόληψη αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ανώτατων διοικητικών στελεχών από μη υγιείς εποπτευομένους και του διορισμού προσωρινού διαχειριστή που δύναται να αντικαταστήσει προσωρινά ή να συνεργαστεί με το συμβούλιο του εποπτευομένου για αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής του θέσης.

Με τον τρίτο νόμο παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να παρεμβαίνουν έγκαιρα και γρήγορα σε ένα μη υγιές ή προβληματικό ίδρυμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων χρηματοοικονομικών λειτουργιών του και παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της διαδικασίας εξυγίανσης του ιδρύματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία.
Με το νόμο διασφαλίζεται ότι οι ζημιές βαρύνουν πρώτα τους μετόχους και μετά τους πιστωτές, διατηρώντας παράλληλα την αρχή ότι κανένας πιστωτής δεν βαρύνεται με ζημιές μεγαλύτερες απ’ όσες θα αναλάμβανε, εάν ένα ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί σε συνθήκες κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Στο νόμο παρέχονται εξουσίες στις αρχές, ώστε να διατηρούν απρόσκοπτη πρόσβαση σε καταθέσεις και πράξεις πληρωμών, να πωλούν βιώσιμα τμήματα του ιδρύματος κατά περίπτωση και να κατανέμουν τις ζημιές κατά τρόπο δίκαιο και προβλέψιμο.

Στον τέταρτο νόμο περιλαμβάνονται πρόνοιες για την εξυγίανση διασυνοριακών πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μην επηρεάζεται η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στα διάφορα κράτη μέλη στα οποία αυτά έχουν αναπτύξει δραστηριότητες.

Οι κανονισμοί ρυθμίζουν ότι καλύπτονται από το Σύστημα Εξυγίανσης Καταθέσεων πρόσωπα τα οποία εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε συλλογικά ταμεία συνταξιοδοτικών παροχών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συνάντηση Ντομπρόβσκις - Γεωργιάδη: Η ολοκλήρωση του μνημονίου δεν είναι το τέλος του δρόμου

Συνάντηση Ντομπρόβσκις - Γεωργιάδη: Η ολοκλήρωση του μνημονίου δεν είναι το τέλος του δρόμου

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε τροπολογίες για πιο αυστηρές ποινές, προσθέτοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία έγινε βίαιο κούρεμα των καταθέσεων και των ταμείων προνοίας των εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά του κανονισμούς παρατήρησε ότι η έννοια της μικρομεσαίας επιχείρισης στην Κύπρο δεν έχει την ίδια έννοια με τις μεγάλες χώρες. Είπε ακόμα ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιούργησαν μεγάλα ταμεία, προσθέτοντας ότι ταμεία πέραν των 250 υπαλλήλων, όπως αυτά της CYTA, AHK, και των μεγάλων εργοληπτικών εταιρειών και μεγάλων δήμων φαίνεται ότι μένουν εκτεθειμένα.

Είπε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε τροπολογία ώστε να διαγράφει την έννοια μικρομεσαία επιχείρηση από τους κανονισμούς και επίσης τα μεγάλα ταμεία. Η τροπολογία απορρίφθηκε με 24 ψήφους υπέρ και 27 εναντίον.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε πως το ΔΗΚΟ θα υποστηρίξει την αύξηση ποινών.

Περαιτέρω ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μέτρο εξυγίανσης να φέρει τον καταθέτη σε χειρότερη μοίρα από αυτή που θα ήταν σε περίπτωση εκκαθάρισης μιας εταιρείας.

“Όλοι μιλούμε για τον ηθικό κίνδυνο ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους στις τράπεζες” είπε προσθέτοντας ότι ηθικό κίνδυνο πρέπει να έχουν Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα.

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία ΑΚΕΛ στους κανονισμούς ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι έγινε προσπάθεια για τροποποίηση του κειμένου των κανονισμών για προστασία των ατομικών μεριδίων στα ταμεία και τις περιπτώσεις συλλογικών ταμείων.

Πρόσθεσε ότι συμφωνεί επί αρχής της τροπολογίας ΑΚΕΛ , ανέφερε ωστόσο ότι οι κανονισμοί αφορούν ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία είναι ξεκάθαρη ότι εξαίρεση των 100.000 ευρώ αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανέφερε ότι θα ήταν επίφοβο να προχωρήσουμε σε τροποποίηση, καθώς δυνατόν να οδηγηθεί στα δικαστήρια η νομοθεσία και να κριθεί εκτός κεκτημένου. Είπε τέλος ότι το νομοθέτημα καλύπτει το 99% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς αυτές έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκ. ευρώ το χρόνο και ότι υπάρχει εξαίρεση για τα ταμεία που αφορούν κρατικούς υπαλλήλους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Πρόδρομος ανέφερε ότι πρόκειται για εναρμονιστικές νομοθεσίες που αφορούν την τραπεζική ένωση και συνιστούν βήμα προόδου σε ό,τι βιώσαμε με την οξύτατη κρίση. Πρόσθεσε ότι το κόμμα του υποστηρίζει την αύξηση ποινών και την τροπολογία του ΔΗΚΟ που τη θεωρεί αυτονόητη.

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία ΑΚΕΛ στους κανονισμούς ανέφερε ότι περιέχει τον κίνδυνο να εκπέσει ο νόμος.

Ο κ. Προδρόμου έκανε λόγο για την παραδοξότητα το ΑΚΕΛ, ενώ καταψηφίζει τους νόμους καταθέτει τροποποιήσεις.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδης είπε πως η ΕΔΕΚ θα στηρίξει τα 5 νομοθετήματα, καθώς αυτά βρίσκονται σε συνάρτηση με την αρχή της αλληλεγγύης. Μακάρι να υπήρχαν οι πρόνοιες αυτές το 2013 όταν η Κύπρος βρέθηκε ενώπιον του κουρέματος των καταθέσεων, πρόσθεσε.

“Θα υποστηρίζει όλες τις τροπολογίες, καθώς είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε” πρόσθεσε και αναφερόμενος στην τροπολογία των κανονισμών είπε ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε, αν διαπιστωθεί παρέκκλιση, να υπερασπιστούμε τη φιλοσοφία που διέπει τη νομοθεσία μας.

Ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης δηλώντας ότι θα υπερψηφίσει τα νομοθετήματα, ζήτησε από τον κ. Προδρόμου να σταματήσει να μιλά για παραδοξότητες. Η παραδοξότητα δεν αφορά τα θέσμια στη Βουλή αλλά προσωπική του άποψη, πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την τροπολογία του ΑΚΕΛ για τα ταμεία και θα υπερψηφίσει την τροπολογία ΔΗΚΟ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστος Δαμιανού, αναφερόμενος στην τροποποίηση των κανονισμών είπε ότι με βάση την περιγραφή από την ΕΕ μπορείς να πας ένα βήμα περαιτέρω για να προστατεύσεις το δημόσιο συμφέρον.

Ο κ. Προδρόμου απαντώντας είπε πως είναι θεμιτό αυτό που κάνει το ΑΚΕΛ και το Κοινοβούλιο, εντούτοις ο ίδιος θεωρεί παράδοξο ένα κόμμα να καταψηφίζει τις βελτιώσεις που επιφέρει.

Τέλος, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού είπε ότι διαφωνούμε με την τραπεζική ένωση, άλλοι αποφασίζουν και εμείς δεχόμαστε τις συνέπειες και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και πρόσθεσε ότι παράδοξο είναι να μην μπορείς να αντιληφθείς την προσπάθεια να κάνεις κάτι λιγότερο ανώδυνο από ό,τι είναι.