Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2016 που προβλέπει έσοδα ύψους € 18.677.725 και δαπάνες ύψους €7.495.358.)

Προηγουμένως απέρριψε τροπολογία του ΑΚΕΛ για σταύρωμα του κονδυλίου που αφορά την αγορά υπηρεσιών με 30 ψήφους υπέρ και 31 εναντίον και υπερψήφισε τροπολογία του ίδιου κόμματος με 50 ψήφους υπέρ και 1 εναντίον, με την οποία σταυρώθηκε το κονδύλι που αφορά την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου αφού ανέφερε ότι
“θέλουμε να δουμε αύξηση των σχεδίων για στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού”, πρόσθεσε ότι παρά τις απαγορεύσεις για προσλήψεις στον προϋπολογισμό υπάρχουν κονδύλια για αγορά υπηρεσιών με αδιαφανείς διαδικασίες όπως και για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ με τροπολογίες ζητά το σταύρωμα των κονδυλιών αυτών.

Ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης αναφέροντας ότι η Βουλή πρέπει να εξετάσει τη συνταγματικότητα της διαδικασίας σταυρώματος καθώς δεν μπορεί η Ολομέλεια να εκχωρεί εξουσία στην Επιτροπή Οικονομικών, διατύπωσε την άποψη ότι η αποδέσμευση πρέπει να επιστρέφει στην Ολομέλεια και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου ανέφερε ότι είναι πια διαδικασία που ακολουθείται για χρόνια και έχει κατά έναν τρόπο καταστεί θεσμός και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα συνταγματικότητας της διαδικασίας.

Με βάση την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τα έσοδα του Οργανισμού θα προέλθουν από τόκους εισπρακτέους (€15.469.725) και από διάφορα έσοδα (€3.208.000), ενώ οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού (€4.817.058), δαπάνες διαχείρισης (€2.073.300), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€455.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€150.000).

Οι καταθέσεις του Οργανισμού για το 2016 αναμένονται να ανέλθουν στα €960 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €30 εκ. σε σχέση με το 2015.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το μέσο πιστωτικό υπόλοιπο για το 2016 υπολογίζεται σε ποσοστό ύψους 1.4% κυρίως λόγω της συνεχούς θεσμικής πίεσης για μείωση των δανειστικών επιτοκίων της αγοράς και σύγκλισή τους με τα επίπεδα επιτοκίων της ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά το μέσο χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό ύψους 3.25% και οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση θα συναρτηθεί από το επίπεδο των προβλέψεων για επισφάλειες καθώς και των δυνατοτήτων του οργανισμού να προβεί σε περαιτέρω μείωση στα καταθετικά επιτόκια.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το χαρτοφυλάκιο των δανείων του οργανισμού για το 2016 υπολογίζεται να ανέλθει στα €807 εκ. σε σχέση με €781 εκ. το 2015.