Ολομέλεια Βουλής: Πέρασε ομόφωνα ο προϋπολογισμός της CYTA

Ολομέλεια Βουλής: Πέρασε ομόφωνα ο προϋπολογισμός της CYTA

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα σε νόμο τον Προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €377.870.000 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Τοποθετούμενος κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης ανέφερε ότι στον Προϋπολογισμό περιλήφθηκε κονδύλι 17 εκ. Ευρώ για το έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων της Αρχής.

Ο κ. Μαυρίδης διατύπωσε τη θέση ότι ο φορολογούμενος πληρώνει για δεύτερη φορά για το Ταμείο Συντάξεων της ΑΤΗΚ γεγονός που δεν είναι ορθό και δίκαιο.

Πρόσθεσε ότι το σύνδρομο με τα ελλείμματα των Ταμείων Συντάξεως κατατρέχει και άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2016 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €377.870.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (€352.375.000), διασύνδεση (€22.129.000) και έσοδα από τόκους (€10.904.000).

Οπως αναφέρεται στην Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν :

Αποδοχές προσωπικού (€112.219.180).

Τρέχουσες δαπάνες (€145.539.000), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€10.850.900),

β. έξοδα πωλήσεων (€14.086.500),

γ. φορολογία (€9.900.000),

δ. άλλα έξοδα λειτουργίας (€108.311.600), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από τρίτους/συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (€17.446.000), εξασφάλιση περιεχομένου και άλλες δαπάνες υπηρεσίας Cytavision (€25.640.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (€13.250.000), έξοδα διασύνδεσης (€9.750.000), ηλεκτρισμό (€10.000.000) και συντήρηση υποβρύχιων καλωδίων και κυκλωμάτων (€6.687.000),

ε. άλλα έξοδα (€1.570.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€64.739.550) για την κάλυψη κυρίως αναγκών σχετικά με:

α. το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€11.894.500),

β. τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€11.287.100),

γ. τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€9.736.050),

δ. τις εφαρμογές πληροφορικής (€6.090.000),

ε. τις υποδομές πληροφορικής (€5.990.850),

στ. τα κτίρια και την υποδομή ασφάλειας (€5.037.200).

Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€5.892.270).

Εξοπλισμό για μεταπώληση (€26.280.000).

Επενδύσεις (€4.200.000).

Απρόβλεπτες δαπάνες (€2.000.000).

Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Συντάξεως (€17.000.000).

Κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του για προσφορά στο κοινό ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εξακολουθεί, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, του έντονου ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που περιορίζουν την ευελιξία του στην αγορά, να διεκδικεί με επιτυχία την παραμονή του στους πρωτοπόρους οργανισμούς, κατατάσσοντας με τον τρόπο αυτό την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε, η στρατηγική της ΑΤΗΚ για την επόμενη πενταετία στοχεύει στη διατήρηση της κερδοφορίας του οργανισμού, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της διαφύλαξης των εσόδων από την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, της λειτουργικής αριστείας, της εξοικονόμησης κόστους, καθώς και της εφαρμογής νέων επιχειρηματικών μοντέλων δραστηριοποίησης σε τεχνολογίες πληροφορίας και εφαρμογών πολυμέσων τα οποία θα ενισχύσουν τις προσπάθειες εξεύρεσης νέων πηγών εσόδων.