Καδής για δημόσια παιδεία: Στόχος των μεταρρυθμίσεων η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός

Καδής για δημόσια παιδεία: Στόχος των μεταρρυθμίσεων η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός

Οι καθοριστικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που τίθενται σε εφαρμογή, στοχεύουν στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας παιδείας και στη διόρθωση πολιτικών που για χρόνια εφαρμόζονταν με προβληματικό τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, σε χαιρετισμό του στο Η’ Εκπαιδευτικό Συνέδριο των Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ- ΠΟΕΔ-ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας, με τίτλο: «Η εικόνα και το έργο του εκπαιδευτικού: Το είναι και το φαίνεσθαι.»

Ο κ. Καδής είπε πως μέσα στο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οριστικοποιούνται σταδιακά τα αναλυτικά προγράμματα, στη βάση δεικτών επάρκειας και δεικτών επιτυχίας, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

"Από το Σεπτέμβριο του 2015 εφαρμόζονται νέα ωρολόγια προγράμματα στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, ενώ στην Τεχνική Εκπαίδευση η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από το επόμενο σχολικό έτος", ανέφερε.

Πρόσθεσε πως μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο νόμος που εισάγει ένα νέο, αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, ενώ από τη φετινή χρονιά εφαρμόζεται πιλοτικά το νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας έτσι στην αναγκαία και ποιοτική επιμόρφωση τους.

"Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δρομολογούμε τη διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου", σημείωσε.

Πρόσθεσε πως "πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για νέες μεταρρυθμίσεις, που θα αφορούν στην αξιολόγηση του μαθητή σε όλες τις βαθμίδες, τον εξορθολογισμό του θεσμού των Παγκυπρίων Εξετάσεων, και την αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων".

Ο κ. Καδής ανέφερε πως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αποτελεσματικότητα κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, εκτιμά την προσφορά τους, και στηρίζει το έργο τους.