Κίνημα Οικολογία: Αποστολή ρουχισμού στους πρόσφυγες – μετανάστες

Κίνημα Οικολογία: Αποστολή ρουχισμού στους πρόσφυγες – μετανάστες

Το κίνημα Οικολογία, ΜΠΡΟΣΤΑ! σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο του Υποψήφιου Βουλευτή Ανδρέα Μασούρα προχώρησε την Τρίτη, 05/04/16, σε αποστολή ρουχισμού προς πρόσφυγες μετανάστες.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το κίνημα Οικολογία, ΜΠΡΟΣΤΑ! σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο του Υποψήφιου Βουλευτή Ανδρέα Μασούρα, μετά από μία επιτυχημένη εκστρατεία συλλογής ρουχισμού για τους πρόσφυγες - μετανάστες στην Ελλάδα , παραδίνουμε σήμερα το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής προσπάθειας στις αρμόδιες οργανώσεις και υπηρεσίες για διανομή.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν σε αυτήν την ανθρωπιστική και κοινωνική προσπάθεια.