ΑΚΕΛ για βίζα: Η απόφαση της ΕΕ επηρεάζεται από συμφέροντα

ΑΚΕΛ για βίζα: Η απόφαση της ΕΕ επηρεάζεται από συμφέροντα

Η απόφαση της ΕΕ επηρεάζεται από συμφέροντα, υποστηρίζει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

«Η χθεσινή ανακοίνωση της Κομισιόν για απαλλαγή των Τούρκων πολιτών από τις θεωρήσεις έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που η κυβέρνηση προφανώς γνώριζε εδώ και μήνες. Ότι δηλαδή η Τουρκία, προκειμένου να εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ- Τουρκίας και να συνεργαστεί στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, διεκδικούσε από την Ένωση όχι μόνο το άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων αλλά και την επιτάχυνση της διαδικασίας για απαλλαγή των πολιτών της από το καθεστώς των θεωρήσεων.

Επί της ουσίας, αν και εφόσον αυτή η εισήγηση εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται και να παραμένουν στην ΕΕ (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) και στις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το Σένγκεν για 3 μήνες ανά εξάμηνο. Τέτοιες εξαιρέσεις, αποφασίζονται τακτικά από την ΕΕ, εφόσον συνιστούν εργαλείο εμβάθυνσης των σχέσεων της με τρίτες χώρες. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν καλύπτουν το δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης ή εργασίας. Ούτε και αναιρούν άλλες προϋποθέσεις εισόδου στα κράτη μέλη.

Αναμένοντας να τύχουμε επίσημης ενημέρωσης από την κυβέρνηση για τη διαχείριση που έγινε τους τελευταίους μήνες, αλλά και για τη στάση που θα τηρήσει στο όλο ζήτημα, καταθέτουμε τους εξής προβληματισμούς:
Σε καμιά περίπτωση η Τουρκία δεν μπορεί να τύχει διαφορετικής μεταχείρισης από άλλες τρίτες χώρες. Η πλήρης εκπλήρωση όλων των προαπαιτούμενων κριτηρίων για απαλλαγή από τις θεωρήσεις είναι εκ των ων ουκ άνευ προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.
Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο συγκεκριμένες σκοπιμότητες και συμφέροντα επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.
Αυτή η τελευταία εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες εξελίξεις που αποδεικνύουν ότι η παρέλευση του χρόνου με άλυτο το Κυπριακό δεν εξασφαλίζει ότι η σχέση ΕΕ- Τουρκίας- Κύπρου- Κυπριακού παραμένει κατ’ ανάγκην μοχλός άσκησης πιέσεων και επιρροής προς την Τουρκία για να συνεργαστεί για λύση του Κυπριακού. Αυτή η σχέση μέσα από συγκεκριμένες συγκυρίες μετατρέπεται σε μοχλό άσκησης πίεσης σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι μετατράπηκε και το θέμα ξεπαγώματος κεφαλαίων της Τουρκίας στην ενταξιακή της πορεία με αφορμή το ρόλο της στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Τούτων λεχθέντων, το βασικό στοιχείο του δικού μας προβληματισμού δεν είναι τόσο η διακίνηση για περιορισμένο χρόνο πολιτών της Τουρκίας στα κράτη μέλη, αλλά οι πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο ενδεχόμενο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και στο περιεχόμενο της λύσης. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για συνέχιση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού καθώς επίσης και για υιοθέτηση της σύγκλισης που θέτει περιορισμούς στη μόνιμη εγκατάσταση Τούρκων υπηκόων τηρουμένης της πληθυσμιακής αναλογίας 4:1, για προστασία της δημογραφικής σύστασης της χώρας μας.»