Κουγιάλης: Στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο

Κουγιάλης: Στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη στα τρία χρόνια διακυβέρνησής της έχει έμπρακτα στηρίξει τον αγροτικό κόσμο, με παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους €350 εκ. περίπου, σε μια περίοδο που υπήρχε οικονομική στενότητα, σημειώνει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκος Κουγιάλης, απαντώντας γραπτώς σε χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού για την Αγροτική Πολιτική.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρεται σε αύξηση της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 50% στο 85% για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, σε μεγιστοποίηση της απορρόφησης του οικονομικού φακέλου των εκταρικών επιδοτήσεων κατά €15 εκ. τα τελευταία τρία χρόνια, με αύξηση των άμεσων επιδοτήσεων από την ΕΕ, και σε στήριξη με κρατικές ενισχύσεις ευπαθών γεωργοκτηνοτροφικών κλάδων.

«Το Μάιο του 2013 ενεργοποιήθηκε το κατ’ εξοχήν εργαλείο Αγροτικής Ανάπτυξης της γεωργίας μας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, που είχε παγοποιηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 2012, αποστερώντας ουσιαστικά κάθε μορφή χρηματοδότησης σε αναπτυξιακές δαπάνες για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Η παρούσα κυβέρνηση, με συντονισμένες ενέργειες και σε πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άμεσα τον Μάιο του 2013, κατάφερε να προσπεράσει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες το σκόπελο της έλλειψης εθνικών πόρων και να καταφέρει μέσα σε 2,5 χρόνια, όχι μόνο να επανεργοποιήσει το Πρόγραμμα, αλλά και να μην αποστερήσει από τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη του τόπου ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, πετυχαίνοντας 100% απορρόφηση», σημειώνει ο Υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Κουγιάλη, το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 78%, με τις προκηρύξεις μέτρων και έναρξη υλοποίησης έργων συνολικού προϋπολογισμού €189 εκ. από τα €243 εκ., ενώ μέχρι τέλος του χρόνου θα προκηρυχτούν και οι υπόλοιπες προσκλήσεις. Μέσω του Προγράμματος θα δημιουργηθούν 600 νέες θέσεις εργασίας (300 για νέους γεωργούς) και αναμένεται να ενισχυθούν 170 επιχειρήσεις, καθώς και 1.000 γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες, προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη, σημειώνει ότι πέραν από τις ενισχύσεις και επενδύσεις στην αγροτική οικονομία, μέσα από το νέο ΠΑΑ θα διατεθεί και ποσό €27 εκ. για την τοπική ανάπτυξη, με δημόσια έργα υποδομής στην ύπαιθρο (κόστους €15 εκ.) και δράσεις για ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader (€12 εκ), καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, ο Υπουργός αναφέρει ότι «στον μοναδικό οικονομικό φάκελο προγράμματος που ήταν ανοικτός, αυτόν του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, πετύχαμε το διπλασιασμό της αρχικής κατανομής πόρων για την Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, μετά από παρεμβάσεις και διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα την αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ από €20 εκ σε €40 εκ». Μέσω του νέου Προγράμματος για την αλιεία θα διατεθεί στους αλιείς και στις παράκτιες περιοχές για δράσεις τοπικής ανάπτυξης συνολικό ποσό ύψους €53 εκ., συμπληρώνει.

Ο Υπουργός αναφέρεται ακόμα στην κατάθεση του φακέλου για κατοχύρωση του χαλουμιού ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και στην έγκριση από τη Βουλή του Μητρώου Αγροτών, ενώ όσον αφορά τη φετινή ανομβρία, σημειώνει ότι το Υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να μειώσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού άρδευσης για τους αγρότες και παράλληλα, όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου εργάζονται εντατικά για την ορθή απεικόνιση των συνεπειών της φετινής ανομβρίας.