Η Κομισιόν ζητά από Κύπρο οι οδηγίες για δημόσιες συμβάσεις να υπαχθούν στο εθνικό

Η Κομισιόν ζητά από Κύπρο  οι οδηγίες για δημόσιες συμβάσεις να υπαχθούν στο εθνικό

Η Κομισιόν ζήτησε σήμερα από την Κύπρο και άλλα 21 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως μία ή περισσότερες από τις τρεις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης ( οδηγίες 2014/23 / ΕΚ , 2014/24 / ΕΚ , 2014/25 / ΕΚ ) στην εθνική τους νομοθεσία.

Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν τη μεταφορά των νέων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από την 18η Απριλίου 2016. Η σημερινή ειδοποίηση της Κομισιόν έχει τη μορφή μιας προειδοποιητικής επιστολής και έχει σταλεί στην Αυστρία , το Βέλγιο , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Τσεχική Δημοκρατία , την Κύπρο , την Εσθονία , την Ιρλανδία, την Ελλάδα , τη Λετονία , τη Λιθουανία , το Λουξεμβούργο , τη Μάλτα , την Ολλανδία, την Πολωνία , την Πορτογαλία , την Ρουμανία , τη Σλοβενία ​​, τη Φινλανδία , την Ισπανία και την Σουηδία .

Οι νέες οδηγίες καθιστούν τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη, πιο αποτελεσματικές , με πιο "έξυπνους κανόνες" και περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες . Οι αρχές που έχουν ήδη κάνει τη μετάβαση προς τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, έχουν πετύχει εξοικονόμηση έκθεση μεταξύ 5 και 20 % . Με τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν ετησίως περισσότερα από 1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ για προμήθειες, κάθε 5 % που μπορεί να διασωθεί αντιστοιχεί σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο ταμείο .

Οι νέοι κανόνες καθιστούν ευκολότερο και φθηνότερο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις και να σέβονται τις αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού της ΕΕ . Η αύξηση της διαφάνειας βελτιώνει τη λογοδοσία και βοηθά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την Κομισιόν. Οι κανόνες επιτρέπουν επίσης οι αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για να εργαστούν προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών στόχων , όπως τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και την καινοτομία.