Στις 10 Οκτωβρίου με σειρά προτεραιότητας οι 16 αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο

Στις 10 Οκτωβρίου με σειρά προτεραιότητας οι 16 αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο

Με σειρά προτεραιότητας θα εξετάσει το Ανώτατο Δικαστήριο τις 16 αναφορές που καταχωρήθηκαν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στα νομοθετήματα που ψήφισε η Ολομέλεια της προηγούμενης Βουλής.

Η πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου όρισε σήμερα νέα συνεδρία για τις 10 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, για περαιτέρω οδηγίες και ορισμό των ακροάσεων στη βάση της σειράς προτεραιότητας που συμφωνήθηκε, μετά από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το Δικαστήριο παραχώρησε στον Γενικό Εισαγγελέα χρονική περίοδο 5 εβδομάδων για ετοιμασία της γραπτής του αγόρευσης και 7 εβδομάδων στους δικηγόρους της Βουλής για ετοιμασία των δικών τους γραπτών αγορεύσεων. Το δικαστήριο παραχώρησε, επίσης, στον Γενικό Εισαγγελέα επιπρόσθετη περίοδο 2 εβδομάδων για ενδεχόμενη γραπτή απάντηση του στις αγορεύσεις των δικηγόρων που εκπροσωπούν τη Βουλή.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας του Ανωτάτου, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης ξεκαθάρισε ότι οι χρονικές προθεσμίες που δόθηκαν για τις γραπτές αγορεύσεις και των δύο πλευρών αφορούν και τις 16 αναφορές και κρίνονται ως ικανοποιητικές.

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι η διαδικασία μπορεί να παίρνει πολύ χρόνο “αλλά υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Υπάρχουν δύσκολα θέματα τα οποία πρέπει να μελετηθούν και να τεθούν κάτω γραπτώς”.

Στόχος, πρόσθεσε, είναι στις 10 Οκτωβρίου που είναι ορισμένη η νέα συνεδρία της Ολομέλειας του Ανωτάτου να βρίσκονται εντός των φακέλων των αναφορών όλες οι γραπτές αγορεύσεις.

Ακολούθως, όπως είπε, “θα δοθεί η αναγκαία προτεραιότητα εντός των επόμενων μερικών ημερών ελπίζω” για ορισμό των ακροάσεων κάποιων εκ των αναφορών “που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος για να επιφυλαχθεί η απόφαση”.

Ο κ. Κληρίδης είπε, επίσης, ότι σε κάποιες από τις αναφορές “εγείρονται κοινά νομικά - συνταγματικά θέματα και ένα μεγάλο μέρος της απόφασης θα είναι το ίδιο σε όλες”, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι θα δοθούν ξεχωριστές γνωματεύσεις για την κάθε μια αναφορά.

Οι αναφορές θα εξεταστούν με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:

1)Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

2)Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

3)Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

4)Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

5)Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2016

6)Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

7)Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

8)Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

9)Ο περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

10)Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016

11)Ο περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

12)Ο περί Ποινικού Κώδικα (Αρ. 3) Νόμος του 2016

13)Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

14)Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

15)Ο περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2016

16)Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016