ΑΚΕΛ για ταμεία προνοίας: Η Κυβέρνηση να πάψει να αναβάλει τις δεσμεύσεις της

ΑΚΕΛ για ταμεία προνοίας: Η Κυβέρνηση να πάψει να αναβάλει τις δεσμεύσεις της

Το ΑΚΕΛ σχολίασε τις γραπτές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης τα Ταμεία Προνοίας και τονίζει ότι πρέπει να σταματήσει να αναβάλει την υλοποίηση των δεσμεύσεων της.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ είχε αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την ανάγκη να υλοποιηθούν οι γραπτές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για καταβολή του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου του ποσού που κάθε εργαζόμενος εδικαιούτο ως μέλος του Ταμείου Προνοίας και το οποίο απομειώθηκε αμέσως μετά το κούρεμα των καταθέσεων.

Με απαντητική επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα ο Υπουργός Οικονομικών επαναλαμβάνει απλώς ότι η Κυβέρνηση διατηρεί τις δεσμεύσεις της δίχως όμως να αναφέρει συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες κάνει ή προτίθεται να κάνει για υλοποίηση των όσων υποσχέθηκε στους εργαζόμενους.

Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να πάψει να αναβάλλει επ’ αόριστον την υλοποίηση των δεσμεύσεων της. Ως ΑΚΕΛ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάθε πρωτοβουλία που θα προωθεί εντός και εκτός Βουλής την υλοποίηση της υπόσχεσης που έδωσε η Κυβέρνηση για τα ταμεία προνοίας.