Στρατιωτική Θητεία: Μειώθηκε και επίσημα με ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής

Στρατιωτική Θητεία: Μειώθηκε και επίσημα με ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής

Ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση νόμου για μείωση της στρατιωτικής θητείας με ψήφους 48 υπέρ και δύο αποχή.

Η πρόταση νόμου αφορά τη μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας από 24 μήνες σε 14 και τροποποίηση ορισμένων συναφών διατάξεων του για σκοπούς εναρμόνισης των προνοιών του με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016.

Επιπρόσθετα με την πρόταση νόμου που ψηφίστηκε, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την πρόσληψη 3.000 συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική Φρουρά.

Ψηφίστηκε επίσης η τροπολογία της ΕΔΕΚ που κάνει λόγο ότι το Υπουργικό είναι υπεύθυνο για οποιες στρατιωτικές μεταβολές.