Επιτροπή Παιδείας της Βουλής: Απογοητευμένη η Λήδα Κουρσουμπά

Επιτροπή Παιδείας της Βουλής: Απογοητευμένη η Λήδα Κουρσουμπά

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, εκφράζει δημόσια την απογοήτευσή της για το κλίμα που επικράτησε σήμερα, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία είχε στην Ημερήσια Διάταξη το προσχέδιο των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2016.

Σε ανακοίνωσή της η Επίτροπος αναφέρει ότι εντός της συνεδρίας “κατέθεσε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της επί των Κανονισμών με πλήρη συναίσθηση της θεσμικής της ευθύνης”.

Αναφέρει το επαφίεται στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, το κατά πόσον αυτά θα ληφθούν υπόψη και σε πιο βαθμό, ενώ τον τελικό λόγο έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της Επιτρόπου, η ίδια, “ενεργώντας στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων της όπως καθορίζονται από το Νόμο, τις οποίες η ίδια θεωρεί πρωτίστως υποχρεώσεις, ετοίμασε και απέστειλε, υπό τη μορφή γραπτού υπομνήματος, από την 1η Αυγούστου 2016, σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις σε σχέση με τους υπό συζήτηση Κανονισμούς”.

Το υπόμνημα στάληκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, η Επίτροπος υπογράμμισε ότι “οι Κανονισμοί θα πρέπει να συνιστούν υπόβαθρο λειτουργίας ενός δημοκρατικού και μαθητοκεντρικού σχολείου, όπου το παιδί έχει ουσιαστική θέση και ρόλο, σύμφωνα με τις αναπτυσσόμενες ικανότητές του”.

Ανέφερε ότι “οι Κανονισμοί είναι νομικό κείμενο και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως κείμενο πολιτικής ή μανιφέστο ενώ μέσα από τις προτάσεις της, προσβλέπει, σε ένα σχολείο που να παρέχει σε κάθε παιδί τις γνώσεις και τα εφόδια και να καλλιεργεί τις δεξιότητες και τις στάσεις προκειμένου να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη και πολυδύναμη δημοκρατική προσωπικότητα”.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, “τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις της Επιτρόπου έχουν ως στόχο την, υπό τις περιστάσεις, μέγιστη δυνατή εμβάθυνση του παιδοκεντρικού προσανατολισμού των Κανονισμών μέσα από τη θεμελίωσή τους στις Αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού του την Αρχή της Συμμετοχής”.

Η Επίτροπος υπενθυμίζει ότι, “η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1991 και, επομένως, σύμφωνα με το Άρθρο 169 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, τη δεσμεύει με αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε εθνικού νόμου. Τούτο σημαίνει ότι κάθε Νόμος και Κανονισμός που θεσπίζεται από τη Βουλή πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης και να υλοποιεί αυτές στο μέγιστο δυνατό βαθμό”.