Δεύτερο Κακουργιοδικείο θα λειτουργεί στη Λευκωσία από τις 10 Σεπτεμβρίου

Δεύτερο Κακουργιοδικείο θα λειτουργεί στη Λευκωσία από τις 10 Σεπτεμβρίου

Τη συγκρότηση και δεύτερου Μόνιμου Κακουργιοδικείου, το οποίο θα λειτουργεί στην επαρχία Λευκωσίας από 10 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω της αύξησης του αριθμού των ποινικών υποθέσεων.

Το νέο τριμελές Κακουργιοδικείο θα απαρτίζεται από τους δικαστές Έλενα Εφραίμ (Πρόεδρος), Νίκο Γερολέμου (μέλος) και Στέλλα Χριστοδουλίδου- Μέσσιου (μέλος).

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε επίσης τη νέα σύνθεση του υφιστάμενου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Ως νέα μέλη ορίστηκαν οι δικαστές Λεωνίδας Καλογήρου (Πρόεδρος), Σταύρος Σταύρου (μέλος) και Εύη Αντωνίου (μέλος).

Σημειώνεται ότι η παρά το γεγονός ότι η σύνθεση του σημερινού Κακουργιοδικείο, το οποίο απαρτίζεται από τους δικαστές Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου (Πρόεδρος), Χαράλαμπο Χαραλάμπους (μέλος) και Μαρίνα Παπαδοπούλου (μέλος), τερματίζεται στις 9 Σεπτεμβρίου, εντούτοις θα εξακολουθήσει να υφίσταται μέχρι τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που βρίσκονται ενώπιον της.

Κάθε Κακουργιοδικείο έχει απεριόριστη δικαιοδοσία να εκδικάζει πρωτόδικα οποιαδήποτε ποινική υπόθεση. Συνήθως μόνο αδικήματα για τα οποία η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή υπερβαίνει την ποινή φυλάκισης 5 ετών εκδικάζονται από Κακουργιοδικείο. Αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 χρόνια εκδικάζονται από το Επαρχιακό Δικαστήριο.

Κάθε Κακουργιοδικείο απαρτίζεται από 3 Δικαστές ήτοι, ένα Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου και δύο Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές ή ένα Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου και δύο Επαρχιακούς Δικαστές, ή ένα Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, ένα Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και ένα Επαρχιακό Δικαστή. Σε περίπτωση διαφωνίας οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν ένορκοι.

Στο Κακουργιοδικείο υπηρετούν δικαστές των Επαρχιακών Δικαστηρίων οι οποίοι ορίζονται για τον σκοπό αυτό από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος και η κατηγορούσα αρχή έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της καταδίκης, της αθώωσης ή της ποινής.

Επί του παρόντος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λήφθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λειτουργούν στη Δημοκρατία πέντε Κακουργιοδικεία με έδρα τη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο:
1. Κακουργιοδικείο 1 που συνεδριάζει στη Λευκωσία από 10/09/2016

1. Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ.
2. Στ. Σταύρου, Α.Ε.Δ.
3. Ε. Αντωνίου, Ε.Δ.

2. Κακουργιοδικείο 2 που συνεδριάζει στη Λευκωσία από 10/09/2016

1. Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.
2. Ν. Γερολέμου, Α.Ε.Δ.
3. Στ. Χριστοδουλίδου - Μέσσιου, Ε.Δ.

3. Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λεμεσό από 10/09/2015

1. T. Καρακάννα, Π.Ε.Δ.
2. Α. Κονής, Α.Ε.Δ.
3. Τ. Κατσικίδης, Ε.Δ.

4. Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λάρνακα-Αμμόχωστο από 10/09/2015

Στ. Χατζηγιάννη Χριστοδούλου, Π.Ε.Δ.
Μ. Αμπίζας, Α.Ε.Δ.
Αλ. Λυκούργου, Ε.Δ.

5. Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο από 10/9/2015

1. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ.
2. Δ. Κίτσιος, Α.Ε.Δ.
3. Κ. Σατολιάς, Ε.Δ.