Πρόταση Νόμου για άρση των μονομερών δικαιωμάτων των ΣΠΙ για διαιτησίες, κατέθεσε η Α. Θεολόγου

 Πρόταση Νόμου για άρση των μονομερών δικαιωμάτων των ΣΠΙ για διαιτησίες, κατέθεσε η Α. Θεολόγου

Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου κατέθεσε η βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Άννα Θεολόγου, προκειμένου να επιλέγεται από κοινού ο διαιτητής που θα λύσει μια διαφορά μεταξύ ενός Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος (ΣΠΙ) και ενός δανειολήπτη.

Μέχρι σήμερα στον νόμο προνοείται πως ένα ΣΠΙ μπορεί να επιλέξει μονομερώς έναν διαιτητή ο οποίος θα κληθεί να επιλύσει μια διαφορά με έναν δανειολήπτη, κάτι που όπως είπε η κ. Θεολόγου επηρεάζει το ισοζύγιο δικαιωμάτων των δανειοληπτών με τις ΣΠΙ.

«Η τροποποίηση αφορά την επιλογή της διαιτησίας, καθώς το ζήτημα μονομερών εξουσιών από πλευράς των Συνεργατικών έχει επηρεάσει και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό χιλιάδες δανειολήπτες», είπε, επισημαίνοντας πως υπάρχουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαιτητής διορίστηκε διαιτητής υπάλληλος ενός ΣΠΙ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνει ότι οι αποφάσεις της επιδιαιτησίας θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στον δανειολήπτη και ότι σε περίπτωση που υπάρχουν και δικαστική και διαιτητική διαδικασία τότε να δίνεται προτεραιότητα στην δικαστική.

Σύμφωνα με την τροποποιητική έκθεση, όπως ισχύει ο νόμος σήμερα τα ΣΠΙ μονομερώς και χωρίς την γνώση του δανειολήπτη παραπέμπουν την ισχυριζόμενη διαφορά τους στον Έφορο υποτίθεται για να προσπαθήσει για επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των μερών , αλλά στην πράξη ο Έφορος πάντοτε παραπέμπει αμέσως την υπόθεση σε διαιτητή που επιλέγει ο ίδιος χωρίς την γνώση του δανειολήπτη.

Προνοείται ακόμη η κατάργηση του άρθρου 51 του νόμου, καθώς «δεν μπορεί ο Συνεργατισμός να έχει το προνόμιο να δεσμεύει ακίνητες περιουσίες και λογαριασμούς καταθέσεων των πελατών τους χωρίς δικαστική απόφαση».

«Χιλιάδες δανειολήπτες παραπλανούνται και εκδίδονται διαιτητικές αποφάσεις εναντίον τους ένεκα του τρόπου που παραπέμπονται στην διαιτησία και ένεκα του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου προς τα ΣΠΙ τα οποία πλέον δεν διαφέρουν από τις Εμπορικές Τράπεζες», αναφέρεται.