Ιωνάς για κρατούμενους: Ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση τους

Ιωνάς για κρατούμενους: Ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση τους

Η ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση των κρατουμένων αποτελεί κύριο άξονα της σωφρονιστικής πολιτικής του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και σκοπό έχει τη διάνοιξη γέφυρων επικοινωνίας μεταξύ των κρατουμένων και της κοινωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου.

Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου «Innovative learning models for prisoners», ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι σε αυτό το εγχείρημα η νέα Διεύθυνση του Τμήματος των Φυλακών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχουν καταστήσει τον θεσμό της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των κρατουμένων απαραίτητο και σημαντικό, για την προσωπική ανάπτυξη των κρατουμένων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, με στόχο την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία μετά από την αποφυλάκισή τους.

“Οι κρατούμενοι, όπως και οι ελεύθεροι πολίτες, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα με αυτά που εφαρμόζονται στην Τεχνική και Μέση εκπαίδευση της χώρας μας, καθώς και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση” είπε.

Πρόσθεσε ότι έχοντας, πλέον, αναθεωρήσει και ενισχύσει τα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για τους κρατούμενους, αυξήθηκαν οι ευκαιρίες επιμόρφωσης, αυξήθηκαν οι ευκαιρίες δημιουργίας, καλλιέργειας και ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και επιτεύχθηκε ποιοτική αναβάθμιση του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Αναφερόμενος στο βιβλίο, είπε ότι αποτελεί μία μελέτη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των κρατουμένων και προσεγγίζει τις καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης, υπό την επιμέλεια του δρος Μάριου Βρυωνίδη και της δρος Francesca Torlone.

'Η έκδοση αυτή είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Κύπρο, οι οποίες εξέτασαν το εκπαιδευτικό προφίλ των κρατουμένων στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, που αφορά μεταξύ άλλων, το γνωσιακό τους επίπεδο, την ικανότητα ανάγνωσης, την ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας, της εκμάθησης ξένης γλώσσας κ.ο.κ.” συνέχισε.

Οπως είπε, στο σύνολό της η έκδοση αυτή, προσβλέπει στον ίδιο στόχο τον οποίο έθεσε το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της Κυβέρνησης, δηλαδή στην ενίσχυση της παροχής ευκαιριών στους κρατούμενους για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στην παρότρυνση για εμπλοκή τους σε πολυδιάστατες δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό η εκπαίδευση να λειτουργεί ως προληπτικός μηχανισμός ενδυνάμωσης και ως αντίποδας της παραβατικής και αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

“Έχοντας ως στόχο να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης στις Φυλακές και να υλοποιούμε ουσιαστικές αλλαγές στη φιλοσοφία προσέγγισης των κρατουμένων, να είστε βέβαιοι ότι τα απορρέοντα της έρευνας που έχετε διεξάγει και οι εισηγήσεις στις οποίες προβαίνει αυτή σας η μελέτη, θα μας είναι χρήσιμα στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος και όλων των παράπλευρων λειτουργιών του” κατέληξε.