ΕΔΕΚ : Συγκεκριμένα κριτήρια για το εδαφικό

ΕΔΕΚ : Συγκεκριμένα κριτήρια για το εδαφικό

Ο Πρόεδρος αλλά και η ομάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με αντοχές για αποφυγή λαθών υποστηρίζει η κα.Μαρία Παναγιώτου.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη συζήτηση που θα γίνει για το εδαφικό, ο ΠτΔ θα βρεθεί κάτω από αφόρητη πίεση για πρόσθετες παραχωρήσεις. Γι’ αυτό τόσο ο ίδιος όσο και η διαπραγματευτική ομάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με αντοχές για αποφυγή λαθών και ανάληψη δεσμεύσεων οι οποίες να αποβούν άκρως επικίνδυνες.

Στη συζήτηση για το εδαφικό, η θέση μας πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να περιστρέφονται γύρω από τρεις πυλώνες:
Τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων, των νόμιμων δηλαδή κατοίκων την Κύπρου και όχι των εποίκων, το ποσοστό ιδιοκτησίας που υπήρχε το 1974 και το ποσοστό της ακτογραμμής να είναι αναλογικό.

Σε ότι αφορά την αδειοδότηση παραμονής εποίκων ή και για εργασιακούς λόγους στην Κύπρο, η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δεν πρέπει να βαραίνει τα συνιστώντα τμήματα γιατί αυτό αποτελεί στοιχείο κρατικής εξουσίας.