Χάσικος για πρώτη κατοικία: Το σχέδιο προστασίας της είναι σημαντικό βήμα προς ένα κράτος πρόνοιας

Χάσικος για πρώτη κατοικία: Το σχέδιο προστασίας της είναι σημαντικό βήμα προς ένα κράτος πρόνοιας

Η εφαρμογή του σχεδίου προστασίας της κύριας κατοικίας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας μέσω της εφαρμογής μιας ορθής και αποτελεσματικής Στεγαστικής Πολιτικής, ανέφερε την Τετάρτη ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος.

Σε χαιρετισμό του στο σεμινάριο για ενημέρωση των Συμβούλων Αφερεγγυότητας για το Σχέδιο Προστασίας Κύριας Κατοικίας, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Χάσικος είπε ότι το Σχέδιο «αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας στον τόπο μας».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το Υπουργείο Εσωτερικών, εφαρμόζοντας τις κοινωνικές πολιτικές της Κυβέρνησης, στοχεύει στην ενίσχυση ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας, ικανοποιώντας τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών, εκτοπισθέντων και μη εκτοπισθέντων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Μετά τη σημαντική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Ιούνιο, να εγκρίνει το Σχέδιο προστασίας της κύριας κατοικίας, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει γίνει ακόμη ένα αξιόλογο βήμα για τη διάθεση των κοινωνικών παροχών στους πολίτες και την προώθηση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, είπε.

Τη διαχείριση του Σχεδίου έχει αναλάβει ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, ο οποίος, με οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το έχει επεξεργαστεί σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Σχέδιο για την προστασία της κύριας κατοικίας αφορά ομάδες του πληθυσμού με χαμηλά εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την εκτιμημένη αγοραία αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €250.000 και το ύψος του δανείου που παραμένει προς εξόφληση να μην υπερβαίνει τις €300.000.

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε επίσης ότι συνεχίζονται άοκνα οι προσπάθειες για εξυγίανση της κυπριακής οικονομίας και στήριξη των πολιτών, μέσα από σειρά μέτρων για νεαρά ζευγάρια και τη στήριξη των εκτοπισθέντων.