Δεν πτοείται ο «ενδιάμεσος» - Η κοινή τους ανακοίνωση και τα μηνύματα ελπίδας

Δεν πτοείται ο «ενδιάμεσος» - Η κοινή τους ανακοίνωση και τα μηνύματα ελπίδας

Συνεχίζουν δυναμικά τα κόμματα του κέντρου μετά και τις προεδρικές εκλογές. 

Σε κοινή συνάντηση που είχα σήμερα Παρασκευή (9/3) στα γραφεία της ΕΔΕΚ, Δημοκρατικό Κόμμα, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Κίνημα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, Κίνημα ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και Πλατφόρμα ΠΟΛΙΤΩΝ αποφάσισαν να συνεχίζουν την κοινή τους πορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τους, θα συνεχίσουν την πολιτική τους συνεργασία στη βάση του πλαισίου που συμφωνήθηκε προεκλογικά με επίκεντρο το κυπριακό.

Διευκρινίζοντας ότι οι κοινές δράσεις σε καμιά περίπτωση δεν θα περιορίζουν την κομματική και πολιτική αυτοτέλεια τους.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση τους

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα Κόμματα και οι Ομάδες Πολιτών
-Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
-Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (Κ.Σ.ΕΔΕΚ)
-Κίνημα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
-Κίνημα ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, και
-Πλατφόρμα ΠΟΛΙΤΩΝ
που αποτέλεσαν τις Δυνάμεις της Αλλαγής στις πρόσφατες Προεδρικές Εκλογές ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ:

Να συνεχίσουν την πολιτική-τους συνεργασία στη βάση του πλαισίου που συμφωνήθηκε προεκλογικά με επίκεντρο το κυπριακό

Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί Κοινοβουλευτική συνεργασία των Βουλευτών-τους σε σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν το Κοινοβούλιο με τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και την κατάθεση κοινών προτάσεων νόμου. Επιπρόσθετα να ενεργούν με τρόπο ώστε νομοσχέδια της εκτελεστικής εξουσίας και προτάσεις νόμου που κατατίθενται στο Σώμα να διαμορφώνονται με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι πολίτες, κυρίως αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Για υλοποίηση του στόχου θα πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις των βουλευτών-τους.

Να πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εθνικού, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και οικολογικού ενδιαφέροντος

Να επαναβεβαιώσουν τη βούλησή-τους για τακτικές μηνιαίες συναντήσεις, καθώς και έκτακτες όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Φυσικά, οι παραπάνω αποφάσεις καθώς και οι κοινές δράσεις σε καμιά περίπτωση δεν θα περιορίζουν την κομματική και πολιτική αυτοτέλεια των παραπάνω δυνάμεων, οι οποίες διατηρούν ανέπαφο το δικαίωμα τόσο για ξεχωριστές δραστηριότητες, όσο και δημόσιας διατύπωσης θέσεων και απόψεων.

Εξ΄ άλλου το παραπάνω πλαίσιο συνεργασίας δεν καλύπτει το συνολικό εύρος δραστηριοτήτων ενός πολιτικού κόμματος».

Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική πατώντας εδώ!