Σιζόπουλος: «Πλήρης παραβίαση της νομοθεσίας σε σχέση με τον διορισμό του ΔΣ του ΟΚΥπΥ»

Σιζόπουλος: «Πλήρης παραβίαση της νομοθεσίας σε σχέση με τον διορισμό του ΔΣ του ΟΚΥπΥ»

Υπάρχει πλήρης παραβίαση της νομοθεσίας όσον αφορά τον τρόπο διορισμού  του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος σε δηλώσεις του στη Βουλή.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι θεωρεί πως το Συμβούλιο αυτό είναι άκυρο, δεν είναι νόμιμο και ως εκ τούτου δε νομιμοποιούνται οι πράξεις και οι ενέργειες του.

«Αυτός πιθανόν είναι και ο λόγος που εκ των υστερών έφεραν τις τροπολογίες για να αλλάξει η νομοθεσία και να μπορέσουν ακριβώς να νομιμοποιηθούν», πρόσθεσε και διερωτήθηκε πώς οι παρεμβάσεις του ιδίου για  σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης αναστέλλουν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, από τη στιγμή που συνεχίζει ο συγκεκριμένος οργανισμός να εκτελεί τα καθήκοντα  του.

Όπως εξήγησε, το πρώτο ζήτημα αφορά τον διορισμό του συγκεκριμένου διοικητικού συμβουλίου ο οποίος έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 για να λάβει τις ευθύνες του την 1/1/2018, με πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είπε, νο να έχει ο τέως Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης.

Όπως αναφέρει η νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή είναι συγκεκριμένη και στο άρθρο 8 παράγραφο 2 προβλέπει ότι για σκοπούς διασφάλισης των διατάξεων του εδαφίου 1, ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις που διατηρούν ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να κρίνει το βαθμό συνάφειάς τους με τις δραστηριότητες.

«Άρα όφειλαν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, ουσιαστικά όφειλαν πριν από τον διορισμό τους, να είχαν υποβάλει τις συγκεκριμένες δηλώσεις και να γνώριζε το Υπουργείο, για να αποφανθεί το Υπουργικό Συμβούλιο εάν και κατά πόσο υπήρχε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Πότε όμως υπέβαλαν τις δηλώσεις τους;», ανέφερε.

Ο κ. Σιζόπουλος αναφέρει επίσης ότι όπως διαπίστωσε από τις δηλώσεις που υπέβαλαν χθες, εκπρόθεσμα, στη Βουλή, οι δηλώσεις αυτές υπογράφηκαν από τα μέλη από τις 8 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, δηλαδή ενάμιση μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων και ενώ ήδη το διοικητικό συμβούλιο άρχισε τη λειτουργία του και είχε συνεδριάσεις.

Σημειώνει επίσης ότι στο άρθρο 8 παράγραφος 1 τονίζεται συγκεκριμένα ότι δεν διορίζεται άτομο που να έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του οργανισμού, ενώ στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και υπόπαράγραφος γ’ της νομοθεσίας αναφέρεται ότι πρέπει να διοριστούν 2 πρόσωπα που προέρχονται από τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας με εμπειρία πέραν των 5 ετών σε διευθυντικές θέσεις σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας αντίστοιχου μεγέθους με τον οργανισμό.

« Όταν λοιπόν ρωτήσαμε ποια από αυτά τα μέλη πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, ο κ. Υπουργός μας υπέδειξε 2 πρόσωπα και μας είπε ότι ο ένας έχει σχέση γιατί ακριβώς είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ασφαλιστικής εταιρείας, άρα οι ασφαλιστικές εταιρείες εμπλέκονται στον τομέα της υγείας και ο άλλος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας safety food.

Τι σχέση έχουν αυτά επαφίεται στην κρίση του καθενός να μπορεί να κρίνει», αναφέρει ο κ. Σιζόπουλος.

Πρόσθεσε ότι όπως αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Υγείας η εταιρεία KPMG ανέλαβε τη διεκπεραίωση μελέτης προς όφελος του Υπουργείου που αφορά ακριβώς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των κρατικών νοσηλευτηρίων ενόψει αυτονόμησης, δηλαδή είχε την ευθύνη της ετοιμασίας αυτής της συγκεκριμένης μελέτης, την οποία τον περασμένο Οκτώβριο, στις 11 Οκτωβρίου, ανέλαβε να την παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους και σε ανοικτή συζήτηση, ο κύριος David Nickolson ως Ανώτερος Σύμβουλος της KPMG.

«Και τίθεται το ερώτημα: Από τη στιγμή που η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει την ευθύνη της μελέτης για την αυτονόμηση των νοσοκομείων και της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, νομιμοποιείται το συγκεκριμένο άτομο το οποίο αποτελεί Ανώτατος Σύμβουλος  της KPMG, την ίδια στιγμή να είναι και ο Πρόεδρος του Οργανισμού που θα προχωρήσει στην αυτονόμηση των νοσοκομείων; Το ερώτημα αυτό δεν θα το απαντήσω εγώ, άλλοι πρέπει να το απαντήσουν άλλοι», είπε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ έθεσε επίσης θέμα βιογραφικού των προσώπων τα οποία έχουν διοριστεί, αφού με βάση συγκεκριμένη πρόνοια στη νομοθεσία « μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας».

«Και δεν αποτελεί προϋπόθεση εκπλήρωσης αυτών των προϋποθέσεων ότι κάποιος έχει γίνει Σερ όπως μας είπαν χθες. Και έχω στη διάθεση σας σωρεία δημοσιευμάτων αγγλικών εφημερίδων αλλά  όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί και σε πρακτικά  συζητήσεων που έγιναν στο βρετανικό κοινοβούλιο για το οποίο  ο συγκεκριμένος πρόεδρος έχει κατηγορηθεί για κατάχρηση της θέσης του και στην ουσία για οικονομική αξιοποίηση της θέσης του προς ίδιον ενδεχομένως όφελος», ανέφερε ο κ. Σιζόπουλος.

Διερωτάται επίσης κατά πόσο ο Υπουργός Υγείας  όταν πρότεινε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα συγκεκριμένα άτομα για να διοριστούν μελέτησε το βιογραφικό τους και αυτά τα δεδομένα, προσθέτοντας «αντιλαμβάνομαι πως όχι, άλλοι ήταν οι σκοποί, άλλες ήταν οι προϋποθέσεις και ενδεχομένως οι σκοπιμότητες». 

Ο κ. Σιζόπουλος αναφέρει επίσης ότι δεν εκχωρεί σε κανέναν την πατρότητα της σωστής εφαρμογής του ΓΕΣΥ και ότι η ΕΔΕΚ θα αγωνιστεί για την εφαρμογή του  «και όχι για την διάλυση του Γενικού Σχέδιου Υγείας όπως κάποιοι επιδιώκουν για να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα».

ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική πατώντας εδώ!