Σεβασμό των κανόνων χρηστής διοίκησης συστήνει η Υπουργός Εργασίας στις εθελοντικές οργανώσεις

Σεβασμό των κανόνων χρηστής διοίκησης συστήνει η Υπουργός Εργασίας στις εθελοντικές οργανώσεις

Οι εθελοντές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους συνοδεύονται πάντα από διαφάνεια και πιστή εφαρμογή των κανόνων χρηστής διοίκησης, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων έχει ως αποτέλεσμα την παροχή σωστών και ποιοτικών υπηρεσιών και συνάμα αποτελεί ένα τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι ενέργειες των εθελοντών ως προς τη νόμιμη κατεύθυνση και να είναι αξιόπιστες και αμερόληπτες.

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ σε χαιρετισμό, που διάβασε εκ μέρους της Υπουργού, η Λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Α’ κα Μαρία Κυρατζή κατά την έναρξη του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ε.Σ.ΣΕ Λάρνακας, η κ. Αιμιλιανίδου παρατήρησε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εμπλέκεται στα θέματα που αφορούν στην επιχορήγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και οι επιχορηγήσεις αυτές δίνονται μετά από προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ, αλλά και του προγράμματος.

Στο χαιρετισμό της, η Υπουργός Εργασίας πρόσθεσε πως το Πρόγραμμα Κρατικών Ενισχύσεων, ορίζει ως κριτήριο για την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης, ότι ο Φορέας που θα υποβάλει αίτηση θα πρέπει να διασφαλίζει τη νομιμότητα και την τήρηση των κανόνων χρηστής διοίκησης όπως αυτοί προβλέπονται στη Κυπριακή Νομοθεσία.

Στη συνέχεια αφού παρατήρησε ότι αρκετοί Φορείς ήδη εφαρμόζουν τα προαναφερόμενα εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις μέλη του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λάρνακας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στο συνάνθρωπο τους και διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή συμπαράσταση και στήριξη προς τους οργανωμένους Φορείς και τις Μη Κυβερνητικές οργανώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ