Ο Πρόεδρος ανέπεμψε τον νόμο για τους πτωχεύσαντες ως αντισυνταγματικό και ανεφάρμοστο

Ο Πρόεδρος ανέπεμψε τον νόμο για τους πτωχεύσαντες ως αντισυνταγματικό και ανεφάρμοστο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο για τη μεταχείριση παλαιών και νέων πτωχευσάντων, που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής στις 28 Ιουνίου μετά από πρόταση νόμου, ως αντισυνταγματικό, αφού επηρεάζει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα του πιστωτή, νομικά προβληματικό, αφού έχει αναδρομική ισχύ, ανεφάρμοστο ως προς τα πρόσωπα εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής και εκ του περισσού για τα πρόσωπα που αποκαταστάθηκαν αυτοδικαίως.

Η αναπομπή του νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε, δυνάμει πρότασης νόμου που κατατέθηκε τους Βουλευτές Κωστή Ευσταθίου της ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα της Αλληλεγγύης και την Άννα Θεολόγου, ανεξάρτητη βουλευτή, αναπέμφθηκε στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σήμερα, 11 Ιουλίου και την Πέμπτη στις 9.00 συνέρχεται εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με προσκεκλημένους τον Υπουργό Εμπορίου  και τον Γενικό Εισαγγελέα για να εξετάσει τους λόγους αναπομπής και να θέσει ενώπιον της Ολομέλειας τον αναπεμφθέντα νόμο στην τελευταία τακτική συνεδρία της Ολομέλειας πριν τις θερινές διακοπές, την Παρασκευή.
 
Στην επιστολή που συνοδεύει τον αναπεμφθέντα νόμο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρει ότι σκοπός του υπό αναπομπή νόμου, είναι η εφαρμογή κατ΄ αναλογία, των ίδιων νομικών αποτελεσμάτων που ισχύουν για αποκατασταθέντες πτωχεύσαντες σε πρόσωπα για τα οποία είχε εκδοθεί διάταγμα παραλαβής και το οποίο ακυρώθηκε δυνάμει διατάξεων του καταργημένου άρθρου 31Α, καθώς και σε πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής και έχουν αποκατασταθεί αυτοδικαίως.

Διαβάστε επίσης: Συνεχίζεται η προσπάθεια για φάρμακα σε προσιτές τιμές, λένε οι Υπουργοί Υγείας Κύπρου και Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι η εφαρμογή του υπό αναπομπή νόμου είναι πρακτικά και νομικά ανέφικτη, καθώς η ρύθμιση αναφέρεται σε αποκατάσταση προσώπου για το οποίο έχει ακυρωθεί το διάταγμα παραλαβής, αποκατάσταση, η οποία είναι αδύνατη, αφού με την ακύρωση του διατάγματος παραλαβής δεν υφίσταται πλέον πτώχευση.

 
Προστίθεται ότι το πρόσωπο για το οποίο το διάταγμα παραλαβής έχει ακυρωθεί διαχειρίζεται το ίδιο την περιουσία του και την αποπληρωμή των χρεών του, άρα δεν έχει πτωχευτική περιουσία ούτε επαληθεύσιμα χρέη για να απαλλαγεί από αυτά.
 
Αναφέρεται ακόμα ότι απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του χρόνια μετά την έκδοση του διατάγματος ακύρωσης της πτώχευσης επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα του πιστωτή, δεδομένου ότι πιστωτής που αιτήθηκε πριν από το 2015 την ακύρωση διατάγματος παραλαβής εναντίον οφειλέτη του, υπέβαλε την εν λόγω αίτηση με δεδομένο ότι ο οφειλέτης θα συνέχιζε να οφείλει τα χρέη του προς τους πιστωτές του.
 
Στην επιστολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει περαιτέρω ότι ο νόμος θεωρείται αναδρομικός κάτι που είναι απαγορευτικό εάν επηρεάζει δικαιώματα που προϋπήρχαν της ρύθμισης και επηρεάζει το συνταγματικό δικαίωμα ιδιοκτησίας του πιστωτή.

Διαβάστε επίσης: Έμφαση στη συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ στους τομείς πυρόσβεσης και διαχείρισης νερού

Επίσης ως λόγο αντισυνταγματικότητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει τη διαπίστωση πως το οφειλόμενο χρέος του χρεώστη προς τον πιστωτή προκύπτει από τη σύναψη σύμβασης μεταξύ τους, δυνάμει της ασκήσεως του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι ελευθέρως το οποίο αναγνωρίζεται από το άρθρο 26 του Συντάγματος.
 
Επίσης επισημαίνεται ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας του πιστωτή προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος, που καλύπτει όλα τα περιουσιακά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, όλων των δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως καθώς και τα κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα.
 
Στην επιστολή ο Πρόεδρος καταλήγει ότι ο αναπεμφθείς νόμος επηρεάζει συνταγματικά κεκτημένα δικαιώματα του πιστωτή και σημειώνει ότι τα πρόσωπα που αυτοδικαίως αποκαταστάθηκαν, καλύπτονται από τις υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 27Α του βασικού νόμου και ως εκ τούτου για τα πρόσωπα αυτά είναι εκ του περισσού.

Πηγή ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική πατώντας εδώ!