Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η κοινή συνεδρία Επιτροπών Εργασίας - Παιδείας

Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η κοινή συνεδρία Επιτροπών Εργασίας - Παιδείας

Έναρξη της συνεδρίας - Που θα καταλήξει η σημερινή συνάντηση και ποιες οι αποφάσεις.

Με «γοργά» βήματα προχωρούν οι εμπλεκόμενοι σχετικά με το θέμα επίλυσης της κρίσης που ξέσπασε στην Παιδεία, με στόχο να καταλήξουν σε μια τελειωτική και ομόφωνη λύση.

Αναμένονται οι νέες αποφάσεις οι οποίες θα παρθούν από την κοινή συνεδρίαση Επιτροπών Εργασίας και Παιδείας η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή.

Άρχισε λίγο μετά τις 10 το πρωί η κοινή συνεδρία των Επιτροπών Παιδείας και Εργασίας της Βουλής. 
 
Από τις 09:00 τα μέλη των Επιτροπών, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, συζητούσαν επί των διαδικασιών. 
 
Στο μεταξύ, το ΔΗΚΟ κατέθεσε σήμερα νέα πρόταση για να βγει η παιδεία από την κρίση. 
 
«Με αφορμή την παρατεταμένη πρωτοφανή κρίση στην παιδεία του τόπου μας, μία  μόνο ημέρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και με κίνδυνο τη θυματοποίηση χιλιάδων μαθητών, το Δημοκρατικό Κόμμα συναισθανόμενο τη σοβαρότητα της κατάστασης, που περιήλθε η Δημόσια Παιδεία, ένεκα των μονομερών  αποφάσεων της Κυβέρνησης στις  4 Ιουλίου 2018, καταθέτει συναινετική πρόταση για τις εν λόγω αποφάσεις, με σκοπό την αποπυροδότηση της κρίσης», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην πρόταση του ΔΗΚΟ. 
 
Αναφέρει, επίσης, ότι η απόφαση της Κυβέρνησης που παρεμβαίνει στο Συνταγματικά Κατοχυρωμένο Συνδικαλιστικό Δικαίωμα των εκπαιδευτικών και του τρόπου ενάσκησής του, να παγοποιηθεί/ανασταλεί και να είναι αντικείμενο συζήτησης των άμεσα εμπλεκόμενων, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι μέχρι το τέλος του 2018.  
 
Σημειώνει ότι η απόφαση της Κυβέρνησης σχετικά με τη μείωση των διδακτικών περιόδων ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας (βιολογικός παράγοντας ) που αφορά τους απλούς εκπαιδευτικούς, τους Βοηθούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Διευθυντές Α΄ και τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς να παγοποιηθεί/ανασταλεί  και να είναι, επίσης, αντικείμενο συζήτησης των άμεσα εμπλεκόμενων, εντός  συγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού εξορθολογισμού.
 
Το ΔΗΚΟ αναφορικά  με το θεσμό του Υπεύθυνου Τμήματος εισηγείται όπως σε κάθε τμήμα κάτω των 12 μαθητών να παραχωρείται σταθερά μία διδακτική περίοδος στον υπεύθυνο τμήματος και στα υπόλοιπα τμήματα, δηλαδή στα τμήματα 13 μαθητών και άνω, ως λύση ανάγκης για τη σχολική χρονιά 2018/2019, να παραχωρηθεί στους υπεύθυνους τμημάτων μία διδακτική περίοδος. 
 
«Η διδακτική περίοδος, η οποία δεν θα δοθεί στους υπεύθυνους τμημάτων κατά τη σχολική χρονιά 2018/2019, να παραχωρηθεί στους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς εντός των δύο επόμενων σχολικών χρονιών. Πραγματική παρουσίαση του προβλήματος αναφορικά με τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη Δημοτική και τη Τεχνική Εκπαίδευση: Με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης στις  4 Ιουλίου 2018, γίνονται περικοπές στη Μέση Εκπαίδευση περίπου 148 θέσεων (οι 85 θέσεις  προέρχονται από τις περικοπές  του υπεύθυνου τμήματος)», συμπληρώνει.
 
Με την πρότασή του, το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι εξοικονομούνται για τη σχολική χρονιά 2018/2019, οι 85 θέσεις που αφορούν τον υπεύθυνο τμήματος, 20 περίπου θέσεις  από τη συνέχιση της αναστολής του προγράμματος επιμόρφωσης των Βοηθών Διευθυντών για ακόμη ένα χρόνο, 30 περίπου θέσεις από την επανατοποθέτηση αποσπασμένων  καθηγητών (από τους 150 περίπου) που βρίσκονται σε διάφορες υπηρεσίες, εκτός των σχολικών τους μονάδων.  
                                         
«Ως εκ τούτου με την πρότασή μας εξοικονομούνται συνολικά 135 θέσεις. Κατ’ αναλογία τα ίδια ισχύουν και για τη Μέση Τεχνική και Δημοτική Εκπαίδευση. Εισηγούμαστε, περαιτέρω, όπως τα πιο πάνω θέματα που αναφέρονται στα σημεία 1 , 2 , 3, άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών, καθώς και θέματα που αφορούν άρση των στρεβλώσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση πόρων, να συζητηθούν στα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα του Υπουργείου και/ή του Κράτους, στο πλαίσιο ενός υγιούς και δημοκρατικού διαλόγου», σημειώνει. 
 
Η εν λόγω συζήτηση, συνεχίζει το ΔΗΚΟ στην πρόταση του, για όλα τα εκκρεμούντα θέματα να αρχίσει στις 3/9/ 2018 και να ολοκληρωθεί στις 31/12/2018.
 
«Αναφορικά με τους ισχυρισμούς περί αδυναμίας άμεσης  στελέχωσης των σχολείων σε περίπτωση αποδοχής της πιο πάνω θέσης μας, θεωρούμε ότι τα όποια προβλήματα μπορούν να παρακαμφθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα», προσθέτει.
 
Η πρόταση του ΔΗΚΟ, όπως είπε ο Προέδρος της Βουλής, δεν είναι προς συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή.
 
Κατά το χρόνο αναμονής για έναρξη της συνεδρίας, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και ο Γενικός Ελεγκτής τα είπαν κατ’ ιδίαν, με αφορμή τα όσα συζήτησαν μέσω κοινωνικών δικτύων, μεταξύ τους.

Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική ΕΔΩ!