Χάρης: Fake news ότι διόρισα τα μέλη του ΔΣ της ΣΚΤ

Χάρης: Fake news ότι διόρισα τα μέλη του ΔΣ της ΣΚΤ

Η Επιτροπή σύγχυσε τη βιωσιμότητα με την ανάγκη κεφαλαίων

Αποχωρεί από το Υπουργείο Οικονομικών ο Χάρης Γεωργιάδης μέχρι το τέλος του 2019. Την ίδια ώρα, ο ΥΠΟΙΚ ξεσπαθώνει και δίδει απαντήσεις για τα ευρήματα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό.

Στη μακροσκελή συνέντευξή του, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως η βασική θέση της Επιτροπής θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ότι υπήρχαν και στο παρελθόν προβλήματα, όμως το 2013 ο Συνεργατισμός λόγω της κρατικής στήριξης κατέστη βιώσιμος, δεν έπρεπε συνεπώς ποτέ ξανά να χρειαστεί νέα κεφάλαια, αλλά απέτυχε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί και να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) επειδή ήταν ανίκανο και ακατάλληλο και έτσι η Τράπεζα κατέρρευσε και γι’ αυτό ευθύνεται ο ΥΠΟΙΚ.

Διαβάστε επίσης: Αποχωρεί από το Υπ. Οικονομικών ο Χάρης στο τέλος του έτους

Απαντώντας στη θέση αυτή, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως η πραγματικότητα είναι πως σε σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε τράπεζες, όπως ο Συνεργατισμός που ήταν βεβαρημένες με ΜΕΔ, υπήρξαν διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου διότι ακριβώς τα εποπτικά δεδομένα συνεχώς μεταβάλλονται.
 
Υπέδειξε ότι αυτό συνέβη και στην Ισπανία και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, όπως έγινε στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου που προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 1 δις μετά το κούρεμα, αλλά και στην Ελληνική, στη οποία η αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε σήμερα ήταν η τρίτη διαδοχική.
 
Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως η Ερευνητική Επιτροπή «αγνοεί πως άλλο η βιωσιμότητα και άλλο η προσαρμογή στα εποπτικά δεδομένα που δεν παραμένουν στατικά» και σημείωσε πως η κρατική στήριξη του 2013 απέτρεψε το κούρεμα, διασφάλισε την επάρκεια βάση τα εποπτικά δεδομένα εκείνης της περιόδου, αλλά στη συνέχεια δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, ανέβηκε και συνεχώς ανεβαίνει ο εποπτικός δείκτης και συνεπώς ήταν αναπόφευκτο πως και για τον Συνεργατισμό οι απαιτήσεις για καινούργια κεφάλαια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας
 
«Αυτό το δεδομένο συνεπώς η Ερευνητική Επιτροπή το αγνοεί, όπως ήταν το βασικό δεδομένου που καθόρισε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί εκ μέρους της κυβέρνησης», τόνισε.
 
Αναφέρθηκε και στη θέση της Ερευνητικής ότι λόγω ανικανότητας της διοίκησης του Συνεργατισμού δεν μειώθηκαν τα ΜΕΔ, παραθέτοντας σύγκριση μεταξύ των ΜΕΔ της ΣΚΤ και της Alpha Bank επί της ηγεσίας του Γιώργου Γεωργίου, μέλους της Ερευνητικής Επιτροπής. Σύμφωνα με το γραφικό που παρέθεσε ο ΥΠΟΙΚ, τα ΜΕΔ της Alpha την τριετία 2015 – 2017 ανέβηκαν από το 61,2% στο 65,6%, ενώ την ίδια περίοδο τα ΜΕΔ της ΣΚΤ υποχώρησαν από το 59,5% στο 57,7%.
 
Είπε, παράλληλα, πως η ΣΚΤ πέτυχε τους στόχους για μείωση των ΜΕΔ όπως είχαν τεθεί στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας αλλά και από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ). Ειδικότερα με βάση τους στόχους της, η ΣΚΤ έπρεπε να είχε δείκτη ΜΕΔ στο τέλος του 2017 6,5 δις και πέτυχε δείκτη €6,5 δις.
 
«Το σύνολο των δανείων αυτών», είπε, «είχαν παραχωρηθεί πριν από το 2013, αλλά, το κυριότερο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου ήταν τα χειρότερα στο τραπεζικό σύστημα. Παρόλο αυτά ο επιδόσεις ήταν ανάλογες με το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα αλλά η ποιότητα αυτή το καθιστούσε ευάλωτο στις εποπτικές πιέσεις».

Για τη θέση της Επιτροπής ότι δεν μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του Συνεργατσιμού ήταν €190 εκατ το 2013  και το 2017 είχαν περιοριστεί στα €147 εκατ, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα αυξήθηκε πράγματι λόγω της γενικής μείωσης επιτοκίων (μείωση εσόδων), αλλά παρέμεινε στο 50% που ήταν και ο στόχος που είχε τεθεί, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης της Τράπεζας Κύπρου ήταν στο 47%, στην Ελληνική 69% και στην Alpha 71%.
 
Για τις επικρίσεις όσον αφορά τις διαφημιστικές δαπάνες, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως για την περίοδο του 2103 -  2017 δαπανήθηκαν €10 εκατ, σημειώνοντας πως την ίδια περίοδο η Τράπεζα Κύπρου την ίδια περίοδο δαπάνησε €60 εκατ.             
 
Για το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως αυτή στη σχετική νομοθεσία καθορίζεται ως δομές και διαδικασίες, όπως σαφή οργανωτική δομή και γραμμές ευθυνών, προσθέτοντας πως η Ερευνητική μετέτρεψε το θέμα σε ζήτημα προσώπων.
 
Fake news ότι διόρισε τα μέλη του ΔΣ

Αναφορικά με τους διορισμούς του ΔΣ της ΣΚΤ, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτοί διορίστηκαν με τη σύμφωνο γνώμη το Διοικητή της ΚΤΚ και της Βουλής. Όπως είπε, αν έχουν διοριστεί όπως κάποιοι, σίγουρα όχι εγώ, είναι ακατάλληλοι η ευθύνη είναι κοινή.
 
Αναφερόμενος στη θέση της Ερευνητικής ότι ο ίδιος παρουσίασε στη Βουλή μόνος του κατάλογο προσώπων, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «δεν είναι μόνο ανυπόστατος αυτός ο ισχυρισμός, είναι fake news».

Επίσης, ο ΥΠΟΙΚ απάντησε και στα περί ακαταλληλότητας και στις επισημάνσεις για απομάκρυνση μελών του ΔΣ της ΣΚΤ, λέγοντας ότι στην έκθεση δεν υπάρχει και ούτε παρατίθεται «ούτε μια επιστολή με την οποία να ζητείται η απομάκρυνση μέλους του ΔΣ» προσθέτοντας ότι τέτοιες επιστολές δεν χρειάζονται αφού το δικαίωμα αυτό υπήρχε στις εξουσίες του επόπτη.
 
Αναφορικά με την καταλληλότητα της Διεύθυνσης και την ευθύνη που του αποδίδεται, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως η ΚΤΚ και όχι ο μέτοχος (το κράτος) δύναται να διατάξει την παύση ανώτερων στελεχών τα οποία κρίνει ως ακατάλληλα και υπενθύμισε την περίπτωση της ΚΤΚ το 2011 όταν ζήτησε την παύση της διεύθυνσης της Λαϊκής Τράπεζας.
 
Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη, χωρίς να διατυπώνει επικρίσειες προσωπικά, ότι επί της εποχής το Μάριου Κληριδη τα ΜΕΔ ΣΚΤ είχαν φτάσει στα €7,7 δις, ενώ επί διεύθυνσης Χατζηγιάννη είχαν υποχωρήσει, ενώ απέρριψε τη θέση ότι ευθύνεται ο ίδιος για την επιλογή της Altamira, λέγοντας ότι η απόφαση λήφθηκε σε γενική συνέλευση στην οποία θετικά ψήφισαν όχι μόνο τα μέλη που εκπροσωπούσαν το κράτος, ενώ δεν υπήρχε αρνητική ψήφος αλλά μία αποχή.

Εξάλλου, είπε ακόμη ότι η απόφαση για παραχώρηση δωρεάν μετοχών δεν ήταν δική του αλλά του Υπουργικού Συμβουλίου και όχι δική του εμμονή.

Σχετικά με το ότι δεν ενημέρωνε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Γεωργιάδης διερωτήθηκε γιατί η Ερευνητική δεν ρώτησε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και το Υπουργικό.
 
«Για την Ερευνητική Επιτροπή η περίοδος πριν από το 2013 εξετάζεται συνοπτικά. Στην ενότητα 5.3 καταγράφονται παραδείγματα βαρύτατης κακοδιαχείρισης, πιθανής διάπραξης αδικημάτων. Ούτε συγκεκριμενοποιούνται ούτε κατονομάζονται. Υποψιάζομαι και αν κάποιους από αυτούς ήταν γνωστός μου, κουμπάρος μου απόφοιτος του ιδίου σχολείου με μένα θα κατανομαζόταν», είπε χαρακτηριστικά.
 
Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι το σενάριο του διαχωρισμού του Συνεργατισμού αφήνει όλους σε καλύτερη θέση, αφού διασώθηκαν οι καταθέσεις, οι δανειολήπτες είναι σε καλύτερη θέση και η οικονομία έχει δεχθεί διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης.

Διατύπωσε μεγάλη επιφύλαξη για τη θέση ότι για ανασύσταση του Συνεργατισμού που εύχεται η Ερευνητική, λέγοντας πως αν ένα τέτοιο εγχείρημα προέρχεται και πάλι από πολιτικά πρόσωπα και συνδικαλιστές αυτό που σημαίνει πως τίποτα δεν έχουμε μάθει.

«Αυτό που χρειάζεται δεν είναι ανασύσταση δομών, που πιθανώς να είχαν το ρόλο τους στις περασμένες δεκαετίες… αυτό που χρειαζόμαστε είναι σύγχρονες τραπεζικές δομές που να συνάδουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα χωρίς εμπλοκή και ανάμιξη του κράτους και αυτοί που σήμερα φωνάζουν ήτα αυτοί που διαχρονικά είχαν το χέρι μέσα στο Συνεργατισμό για τα δικά τους συμφέροντα», κατέληξε.

 
Πηγή: ΚΥΠΕ