Όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού για τη Δικαιοσύνη - Φυλακές, διαφθορά και εγκληματικότητα

Όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού για τη Δικαιοσύνη - Φυλακές, διαφθορά και εγκληματικότητα

Πράσινο φως

Όπως σας ενημέρωσε ήδη το Newsbomb η τελευταία πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου προτού παραδώσει το χαρτοφυλάκιό του έγινε το πρωί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο παραιτηθείς Υπουργός κατέθεσε προς έγκριση σειρά νομοθετημάτων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά κτηρίου για στέγαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και κάλυψης και άλλων στεγαστικών αναγκών της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Επίσης, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για Πρόληψη και Αντιμετώπιση Εγκληματικότητας 2019-2024, με σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, δικονομικές μεταρρυθμίσεις και άλλες δράσεις που αφορούν την Ποινολογία-Σωφρονιστική, όπως και την Αστυνομία, καθώς και σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φεύγει και αφήνει ένα πακέτο… για τη Δικαιοσύνη

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019», με το οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση, προκειμένου να συμβαδίσει η υφιστάμενη περί Φυλακών νομοθεσίας, με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης ποινών και με τις διεθνείς αρχές μεταχείρισης των κρατουμένων.

Εξάλλου, στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και εγκρίθηκε Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς για διάρκεια πέντε ετών, που εκπονήθηκε με τη συνδρομή ομάδας ειδικών και επιστημονικών συνεργατών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Το Σχέδιο που αποσκοπεί στη συνοχή των προσπαθειών της Κυβέρνησης, και τη συλλογική και οργανωμένη δράση για αντιμετώπιση της διαφθοράς, αποτελείται από έξι πυλώνες:

• Πρόληψη, με σκοπό τη μείωση ευκαιριών διαφθοράς,

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση, με ανάλογα προγράμματα, δομές και μέσα,

• Ευαισθητοποίηση με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς και ευρύτερων αντιλήψεων, καθώς και την ενθάρρυνση της απάντησης για χρησιμοποίηση και λογοδοσία από την κοινωνία,

• Νομοθετικό εκσυγχρονισμό, με ενίσχυση και αξιοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου,

• Καταστολή, με αποτελεσματική επιλογή μέτρων, και

• Παρακολούθηση με στόχο την αυξημένη συμμόρφωση σε κανόνες χρηστής διοίκησης και ενισχυμένης λογοδοσίας.