Ιδού η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Προεδρικό

Ιδού η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Προεδρικό

Πράματα και θάματα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με θέμα "΄Ελεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου".

Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι:

• Μη ύπαρξη Κανονισμών αναφορικά με τους Συμβούλους/Συνεργάτες στην Προεδρία και τους Επιτρόπους.

• Σε κάποιες περιπτώσεις αποσπάσεων στην Προεδρία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, οι Λειτουργοί μετακινούνται και απασχολούνται στην Προεδρία πριν από την έγκριση της απόσπασης τους από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας/ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

• Αγορά υπηρεσιών από 3 άτομα χωρίς την προκήρυξη προσφορών και χωρίς να συναφθούν συμβάσεις.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

• Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό για το Κονδύλι «Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό» ήταν ύψους €252.000 και με έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων εκτοξεύτηκε στο €1.000.429 για το 2017 (€454.166 το 2016).

• Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων χωρίς να ζητούνται προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

• Ελλιπής ενημέρωση των Βιβλίων κίνησης οχημάτων.

• Χρήση υπηρεσιακού οχήματος για προσωπικούς σκοπούς από συγκεκριμένο πρόσωπο.

• Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν.

• Μη ετοιμασία Κεντρικού Μητρώου Κινητής Περιουσίας, ΓΕΝ 55

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τσεκκούθκια σε όλους τους πρόσφυγες για απώλεια χρήσης περιουσίας

• Μη υποβολή πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας (Κανονισμός Αποθηκών αρ. 110).

• Μη ασφαλής φύλαξη έργων τέχνης.

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, αποστάληκαν με επιστολή μας στον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Οι απόψεις του έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα ΄Εκθεση.

Δείτε την έκθεση ΕΔΩ