Οδυσσέας: Τόσο πληρώνονται οι συνεργάτες του Προεδρικού (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Οδυσσέας: Τόσο πληρώνονται οι συνεργάτες του Προεδρικού (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Οι αμοιβές

10 Ειδικοί Συνεργάτες στους οποίους καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των €289.730 πλέον ΦΠΑ υπηρετούσαν στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 2018, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο τίτλο «Έλεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου».

Οι αμοιβές των Συμβούλων- Συνεργατών για το 2018, κυμαίνονται από €17.400 - €47.519 (πλέον ΦΠΑ). Επίσης υπήρχαν 8 σύμβουλοι που παρείχαν τις υπηρεσίες τους αμισθί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.