Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε η περιουσία του Αβέρωφ - Οι εξηγήσεις

Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε η περιουσία του Αβέρωφ - Οι εξηγήσεις

Οι δωρεές και τα νέα στοιχεία

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου στη δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων που υπέβαλε δήλωσε εισόδημα 149.885 ευρώ το 2016, 145.814 το 2017 και 148.850 ευρώ το 2018.
 
 
Στα σχετικά στοιχεία που υπέβαλε ο κ. Νεοφύτου δηλώνει ότι διαφοροποίηση στα περιουσιακά του στοιχεία κατά την τριετία που μεσολάβησε από την προηγούμενη υποβολή των περιουσιακών του, επήλθε σε ό,τι αφορά δωρεά που έλαβε από τη θεία του, την πώληση χωραφιού του οποίου η μεταβίβαση στον αγοραστή εκκρεμεί (αξίας 100.000) και δωρεά από τον αδελφό του συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.
 
Στα προσφάτως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία του κ. Νεοφύτου περιλαμβάνεται δωρεά μεριδίου χωραφιού από τη θεία του αξίας 741.150 ευρώ. Διαθέτει επίσης καταθέσεις ύψους 100.183 ευρώ στην Eurobank.
 
Στα δάνεια του περιέλαβε χρέος 19.078 ευρώ στην AstroBank για τρεχούμενο λογαριασμό, οφειλή για τρεχούμενο και δάνειο στην Τράπεζα Κύπρου ύψους 203.353 ευρώ, οφειλή 34.430 ευρώ για τρεχούμενο στην Ελληνική Τράπεζα,  34.173 ευρώ οφειλή για τρεχούμενο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, οφειλή 62.765 ευρώ για τρεχούμενο και κάρτα στην AstroBank.
 
 
Επίσης διαθέτει χρέος 679.504 ευρώ στην Alpha Bank για δάνειο και τρεχούμενο και οφειλή 90.916 ευρώ έναντι κοινού με τη σύζυγο του δανείου στην Ελληνική Τράπεζα που συνήφθη στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου.
 
Περιλαμβάνει ακίνητο με κτήριο με ιδιοκτησία ¼ αξίας 250.000 ευρώ που είναι υποθηκευμένο στην Ελληνική Τράπεζα και το οποίο αγόρασε από τη NAS Developers το 1994, επίσης κατέχει χωράφι και κατοικία αξίας 889.100 ευρώ υποθηκευμένο στην Alpha Bank, xωράφι δωρεά από τον πατέρα του αξίας 526.500 ευρώ υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου.
 
 
Στα περιουσιακά στοιχεία του Προέδρου του ΔΗΣΥ περιλαμβάνεται όχημα αξίας 10.000 ευρώ και δωρεές χωραφιών από τον πατέρα του, που έγιναν το 2015 εκ των οποίων κάποια έχουν τα εμπράγματα βάρη που προαναφέρονται.
 
Στα περιουσιακά στοιχεία του κ. Νεοφύτου περιλαμβάνονται ασφαλιστικά συμβόλαια με συνολική αξία εξαγοράς στο τέλος Μαΐου 2019, 80.636 ευρώ