Τροποποιήσεις του Συντάγματος για την 56η έδρα

Τροποποιήσεις του Συντάγματος για την 56η έδρα

Τροποποιήσεις του Συντάγματος για την 56η έδρα και για την αποχώρηση Βουλευτών από τα κόμματα τους

Δύο τροποποιήσεις του Συντάγματος και δύο τροποποιήσεις του νόμου για την εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων κατατέθηκαν με προτάσεις νόμου την Παρασκευή, με στόχο να ψηφιστούν αν είναι δυνατόν στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής και αφορούν την πλήρωση της κενωθείσας έδρας της Βουλής και την αποχώρηση Βουλευτή από το κόμμα με το οποίο εξελέγη.
 
Οι προτάσεις νόμου διαλαμβάνουν ότι βουλευτική έδρα που δεν καταλαμβάνεται ή αποποιείται παραμένει στο κόμμα ή τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Βουλευτής. Επίσης ότι αν Βουλευτής αποχωρήσει ή προσχωρήσει σε άλλο κόμμα να χάνει την έδρα του στη Βουλή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στην κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΩ
 
Οι τροποποιήσεις του Συντάγματος θα επιχειρηθούν με προτάσεις νόμου. Πρόκειται για την 24η τροποποίηση του Συντάγματος και την πρόταση νόμου κατέθεσαν, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος και ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας.
 
Στην αιτιολογική έκθεση της τροποποίησης του Συντάγματος αναφέρεται ότι αυτή σκοπεύει σε κάλυψη του συνταγματικού κενού που διαπιστώνεται σε πλήρωση αποποιηθείσας ή μη καταληφθείσας έδρας ώστε αυτή να διενεργείται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.
 
Με τους ίδιους εισηγητές κατατέθηκε και τροποποίηση του νόμου για την εκλογή των μελών της Βουλής, κατ΄επιταγήν της προαναφερθείσας τροποποίησης του Συντάγματος ώστε να ρυθμιστεί πως πλήρωση βουλευτικής έδρας σε περίπτωση μη κατάληψης ή αποποίησης αυτής, η έδρα να καταλήγει στον συνδυασμό του κόμματος, στον οποίο αυτή δικαιώθηκε.
 
Αναφέρεται επίσης ότι η πρόταση κατατίθεται λαμβανομένης υπόψη της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται στο εκλογικό αποτέλεσμα, στη βάση του οποίου εκάστη έδρα καταλήγει στο συνδυασμό κόμματος στον οποίο δικαιώθηκε, που κατ΄επιταγήν του άρθρου 65 του Συντάγματος εκτείνεται σε περίοδο 5 ετών.
 
Στα εδάφια που επιχειρείται να προστεθούν με την πρόταση νόμου, υπάρχει εδάφιο που περιλαμβάνει και την περίπτωση που Βουλευτής αποβιώσει ή δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα ανακήρυξης λόγω πνευματικής, ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, προς της ανακηρύξεως του και με άλλο εδάφιο που διαλαμβάνει τα ίδια, αλλά από της ανακηρύξεως του και πριν δώσει τη διαβεβαίωση του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας
 
Στην πρόταση νόμου αναφέρεται ακόμα ότι οι διατάξεις των εδαφίων αυτών εφαρμόζονται αναφορικά με βουλευτική έδρα η οποία είναι μη καταληφθείσα, ή αποποιηθείσα ή κενωθείσα κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου και η πλήρωση της διενεργείται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αυτή.
 
Η δεύτερη πρόταση νόμου που κατατέθηκε την Παρασκευή για τροποποίηση του Συντάγματος, αναφέρεται σε 25η τροποποίηση του Συντάγματος και κατατέθηκε από τον Βουλευτή της Αλληλεγγύης Μιχάλη Γιωργάλλα.
 
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση του άρθρου 71 του Συντάγματος, ώστε σε περίπτωση αποχώρησης Βουλευτή από την πολιτική κομματική ομάδα ή από πολιτικό κόμμα εκπροσωπούμενο στη Βουλή με τον συνδυασμό του οποίου εξελέγη, η έδρα αυτή να παραμένει στον εν λόγω συνδυασμό.
 
Ο κ. Γιωργάλλας στην αιτιολόγηση αναφέρει ότι η κατάθεση της πρότασης νόμου κρίνεται αναγκαία, καθότι διαχρονικά παρατηρείται το φαινόμενο Βουλευτές οι οποίοι κατέρχονται στις εκλογές με συγκεκριμένο συνδυασμό και καταλαμβάνουν έδρα στη Βουλή, αποχωρούν από το πολιτικό κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται και να καταστρατηγείται η βούληση του εκλογικού σώματος και η λαϊκή κυριαρχία.
 
Ο κ. Γιωργάλλας κατέθεσε και πρόταση νόμου για την επί του ίδιου ζητήματος τροποποίηση του νόμου για την εκλογή των μελών της Βουλής. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι κατατέθηκε κατ΄επιταγήν της 25ης τροποποίησης του Συντάγματος και περιλαμβάνει και τον προαναφερθέν κείμενο.
 
Και στις δύο προτάσεις νόμου Γιωργάλλα, αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύει για τη σύνθεση της Βουλής που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές που έπονται.
 
Οι 4 προτάσεις νόμου παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για συζήτηση και ακολούθως άρσης τους ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου έθεσε θέμα συζήτησης των προτάσεων νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών καθώς οι τροποποιήσεις των εκλογικών νόμων είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Γιώργος Γεωργίου είπε πως επειδή οι προτάσεις νόμου για τον εκλογικό νόμο, κατατέθηκαν κατ΄επιταγήν των προτάσεων νόμου για τροποποιήσεις του Συντάγματος πρέπει να συζητηθούν μαζί στην Επιτροπή Νομικών. Πρόσθεσε πως η Επιτροπή Νομικών έχει προγραμματίσει τις ημερήσιες διατάξεις της για τις αμέσως επόμενες συνεδρίες και πως δεν θα είναι δυνατή η άμεση συζήτηση τους.
 
Μπροστά σε αυτή τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών, ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης ανέφερε πως αν η Επιτροπή Νομικών αδυνατεί να προχωρήσει άμεσα στη συζήτηση των προτάσεων νόμου θα θέσει τις προτάσεις νόμου ενώπιον της Ολομέλειας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών είπε πως θα θέσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής Νομικών στην προσεχή συνεδρία του σώματος το θέμα της κατά προτεραιότητα συζήτησης των 4 προτάσεων νόμου.