Ν. Κέττηρος: Η ΚΓΠ το κύριο όχημα για επίτευξη αλληλεγγύης στην ΕΕ

Ν. Κέττηρος: Η ΚΓΠ το κύριο όχημα για επίτευξη αλληλεγγύης στην ΕΕ

Τι είπε ο βουλευτής Ν. Κέττηρος στο Ελσίνκι

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί διαχρονικά το κύριο όχημα για την επίτευξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τη διασφάλιση αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, είπε ο βουλευτής Νίκος Κέττηρος, σε παρέμβασή του  στις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης των Επιτροπών αρμόδιων για θέματα γεωργίας των Κοινοβουλίων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ολοκληρώθηκαν χτες στο Ελσίνκι.

Διαβάστε εδώ όλες τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ειδήσεις
 
Η Συνάντηση διοργανώθηκε από το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας, στα πλαίσια της τρέχουσας Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη Συνάντηση, συμμετείχε αντιπροσωπΕία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από τα Μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Νίκο Κέττηρο και Χρίστο Ορφανίδη.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, στην παρέμβαση του, ο κ. Κέττηρος επεσήμανε ότι οι σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές για την ΚΓΠ που προβλέπονται στις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για το 2021-2027, δεν συνάδουν με τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί. Ο μόνος τρόπος διασφάλισης ότι η ΚΓΠ θα παραμείνει στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ και ως ύψιστη προτεραιότητα της Ένωσης, είπε, είναι η διατήρηση του σημερινού επιπέδου χρηματοδότησής της.

Στη συνέχεια, ο κ. Κέττηρος παρουσίασε τις κυριότερες προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον αρνητικό αντίκτυπο από την επικείμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και στο ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών κατ΄ αναλογία πληθυσμού. Τόνισε δε ότι οι πρόσθετες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους αγρότες για τη νέα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αιρεσιμότητας, δημιουργούν αυξημένα κόστη, τα οποία δεν μπορούν να αντισταθμισθούν από ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.
 
Κλείνοντας, ο Κύπριος βουλευτής τόνισε την έντονη αντίθεση της Κύπρου στην προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ για τη νέα προγραμματική περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα που αποδίδεται από την ΕΕ στην αντιμετώπιση άλλων εξεχουσών προκλήσεων, όπως οι μεταναστευτικές πιέσεις και οι απειλές για την ασφάλεια, δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα.

 Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Σε παρέμβασή του, εξάλλου, για το ρόλο της γεωργικής πολιτικής στην κλιματική αλλαγή, ο κ. Κέττηρος υπέδειξε ότι, παρόλο που οι στόχοι που τέθηκαν για τη νέα πράσινη αρχιτεκτονική βελτιώνουν τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα της, εντούτοις συνεπάγονται αυξημένες υποχρεώσεις για τους αγρότες. Τόνισε δε ότι, παρόλο που η Κύπρος υποστηρίζει τα ψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ, εντούτοις δεν είναι πεπεισμένη ότι αυτά είναι ρεαλιστικά και ότι δεν οδηγούν σε αυξημένες υποχρεώσεις και διοικητικά βάρη για τις εθνικές διοικήσεις και τους αγρότες.
 
Στη συνέχεια, ο Κύπριος βουλευτής έκανε ιδιαίτερη μνεία στις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι γεωργοί εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των εντονότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, του πολυτεμαχισμού της γης, του υψηλού κόστους καλλιέργειας και της περιορισμένης πρόσβασης σε κεφάλαια. Περαιτέρω, ανέφερε ότι η Κύπρος ως νησί είναι απομονωμένη από μεγάλες εξαγωγικές αγορές και επιβαρύνεται από ψηλότερο κόστος μεταφοράς γεωργικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές.
 
Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ, είπε ο κ. Κέττηρος, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητές τους σε συνάρτηση με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το κόστος παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Υπογράμμισε επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεκτιμά  τις ιδιαίτερες προκλήσεις και τις τοπικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους χωριστά στην παροχή οικονομικών κινήτρων.
 
Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη κινητοποίησης, καλύτερης στόχευσης και αποδοτικότερης χρήσης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, επισημαίνοντας ότι η διασφάλιση συνεργειών, συντονισμού και συνοχής ανάμεσα στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πρώτιστης σημασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ