ΠτΔ: Tο κράτος δεν θα παραδοθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

ΠτΔ: Tο κράτος δεν θα παραδοθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

"Oι νομοθεσίες δεν εξαρτώνται από τα δημοψηφίσματα των εκπαιδευτικών"

Ο Πρόεδρος κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση της αναφέρθηκε σε θέμα Παιδεία όπως αυτό των τετραμήνων δηλώνοντας ότι "να μην πιστέψει κανένας ότι αυτό το κράτος θα παραδοθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις" και ότι "οι νομοθεσίες δεν εξαρτώνται από τα δημοψηφίσματα των εκπαιδευτικών".

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στην κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΩ

Αυτούσια η ομιλία του ΠτΔ:

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στην εκδήλωση που πραγματοποιεί η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή της.

Αναντίλεκτα, η Συνομοσπονδία, ως ένας από τους παλαιότερους οργανωμένους φορείς στον χώρο της Παιδείας, μέσα από τη συνέπεια, την αφοσίωση και την εθελοντική δράση που αναλαμβάνουν τα μέλη της, διαδραματίζει ανέκαθεν ουσιαστικό ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας.

Θέτοντας διαχρονικά ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα μέλη της ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και συνέργειες με όλα τα εμπλεκόμενα με τον χώρο της εκπαίδευσης μέρη, συμβάλλοντας καθοριστικά μέσα από το συλλογικό πνεύμα, στην όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων.

Ιδιαίτερης σημασίας αναγνωρίζεται η συνεισφορά, η εποικοδομητική εμπλοκή και η υπευθυνότητα που επέδειξαν συνδράμοντας την εν εξελίξει προσπάθεια των τελευταίων χρόνων προς την ορθολογιστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αξίζει να σημειώσω, ως αποτέλεσμα της καρποφόρας αυτής συνεργασίας και της μέγιστης συναίνεσης στο πλαίσιο των κοινών μας στόχων, το γεγονός ότι σωρεία σημαντικών καινοτομιών και σειρά άλλων πολιτικών πέρασαν από τον σχεδιασμό και τη διαβούλευση, στο στάδιο της υλοποίησης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Καινοτομίες και πολιτικές που άπτονται δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας οι οποίες αφενός αναθεώρησαν πρακτικές που εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα με προβληματικό ή αναχρονιστικό τρόπο και αφετέρου αναβάθμισαν την ποιότητα της εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

 Πιο συγκεκριμένα, προωθήθηκαν αλλαγές που, μεταξύ άλλων, αφορούν: 

·        Τον εκσυγχρονισμό του ίδιου του Υπουργείου και των διοικητικών του δομών.

·        Την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης.

·        Τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης με την υιοθέτηση νέων αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων.

·         Τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους εκπαιδευομένους.

·        Την κατάργηση του απαρχαιωμένου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση και αντικαθιστώντας το με εξετάσεις από τις οποίες επιλέγονται οι καλύτεροι για να διδάξουν τα παιδιά μας.

·        Τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για ισότιμη και απρόσκοπτη φοίτηση στο σχολείο.

·        Την ενίσχυση των υφιστάμενων προνοιών και κανονισμών ασφάλειας και υγείας στα σχολεία. Σημειώνεται ότι ολοκληρώνεται εντός των ημερών η τοποθέτηση περιφράξεων και θυροτηλεφώνων σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία.

·        Την ενίσχυση και αναβάθμιση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Σημειώνω την ίδια ώρα ως σημαντικό βήμα προς των εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό των Σχολείων, την πιλοτική, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, εφαρμογή του Προγράμματος στη Δημοτική Εκπαίδευση, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ένα πρόγραμμα, στη βάση του οποίου οι μαθητές και οι μαθήτριες, αποκτούν τις  απαραίτητες κομβικές δεξιότητες για τον πολίτη και επαγγελματία του 21ου αιώνα.

Επιπλέον, υπό το πρίσμα των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουμε προωθήσει ξεκίνησε η εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Αξιολόγησης του μαθητή που καλύπτει την Προδημοτική Εκπαίδευση μέχρι και την Γ΄ Λυκείου. Βεβαίως απευθύνομαι σε γονείς μαθητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης, αλλά συνολικά μιλώντας για την εκπαίδευση, θα ήθελα με την ευκαιρία να σημειώσω ότι, οι νομοθεσίες δεν εξαρτώνται από τα δημοψηφίσματα των εκπαιδευτικών. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Οι πολιτικές αποφασίζονται από το κράτος, θεσμοθετούνται από τη Βουλή και συνεπώς, δεν είναι θέμα εάν και κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτές μέσα από δημοψηφίσματα. Θέλω να το καταστήσω σαφές προς πάσα κατεύθυνση.

Παρακαλώ για ακόμα μια φορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μέσα από τη συνεργασία και τον διάλογο που θα πετύχουμε αυτά που χρωστούμε στα παιδιά μας. Και είναι κρίμα το αξιόλογο έργο που επιτελεί η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, τους οποίους τιμώ απόλυτα, όπως και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση ότι υπάρχει και φραγμός στις δράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ένα είναι η διεκδίκηση των όποιων ωφελημάτων οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται και άλλο είναι η ανάληψη της ευθύνης χάραξης πολιτικής, αντί από εκείνους που εκλέγει ο λαός, από εκείνους που εκλέγει μια ομάδα καθηγητών.

Θέλω να παρακαλέσω, και είναι η ύστατη φορά, να μην πιστέψει κανένας ότι αυτό το κράτος θα παραδοθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Είναι ο σεβασμός μας απόλυτος στους συνδικαλιστές, αλλά οφείλουν να γνωρίζουν μέχρι πού εκτείνονται οι δράσεις, τα δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις τους.

 Όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, έχει ήδη ξεκινήσει ο διάλογος επί της ολοκληρωμένης πρότασης που κατέθεσε ο Υπουργός σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Και εδώ παρατηρείται καθυστέρηση. Θα πρέπει να μας προβληματίσει. Βεβαίως δεν αφορά τη δημοτική εκπαίδευση.

Δεν μπορεί αυτό το κράτος που ο προϋπολογισμός του είναι ο υψηλότερος από κάθε μια από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης να έχει τα χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με την πεπατημένη και να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα ή χαράσσουμε τα πάντα.

Μπορεί να είμαι αυστηρός ή να κάνω αυστηρές συστάσεις, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής πλέον. Δεν υπάρχει περιθώριο εκτός από τον διάλογο, το επαναλαμβάνω, και τη λογική που πρέπει να πρυτανεύει μεταξύ όλων μας.

 Πέραν τούτων θα ήθελα να κάνω αναφορά:

·     Στην εισαγωγή των Γαλλικών ως υποχρεωτικού μαθήματος στην Ε΄ και Στ΄ τάξη στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

·     Στη διδασκαλία των Ψηφιακών Τεχνολογιών ως ξεχωριστής διδακτικής ενότητας στο μάθημα «Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Ψηφιακές Τεχνολογίες» (με νέα αναλυτικά προγράμματα).

·     Στη λειτουργία τεσσάρων επιπλέον θερινών σχολείων στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Πέραν των πιο πάνω, θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως στην έμφαση που αποδίδουμε στη δημιουργία σύγχρονων καινοτόμων κτηριολογικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό των παιδαγωγικών πρακτικών και ως εκ τούτου στην περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών σε απόλυτα επαγγελματικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώξαμε την επαύξηση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των σχολικών μονάδων, με τρόπο που να βελτιώνεται το μαθησιακό κλίμα και τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και να καλλιεργείται ο σεβασμός των μαθητών προς την έννοια του σχολείου.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε το κράτος, την τελευταία εξαετία ολοκληρώθηκαν 21 ανεγέρσεις σχολικών μονάδων, 80 επεκτάσεις, γενικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις, καθώς και 750 μικρότερης κλίμακας έργα, συνολικής αξίας πέραν των 82 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλα 47 έργα με προϋπολογισμό περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

Εκείνο το οποίο θέλω να επαναλάβω για ακόμη μία φορά είναι ότι παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν σημειωθεί, η Παιδεία παραμένει στο επίκεντρο των δράσεων μας και ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, έτσι ώστε το Δημόσιο Σχολείο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας.

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε συνεργασία με όλους τους οργανωμένους και εμπλεκόμενους φορείς, θέτοντας ως κοινό στόχο πριν και πάνω από όλα το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας, θα δώσουμε στους νέους μας τα εχέγγυα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του μέλλοντος.

Καταλήγοντας, επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμηση της Πολιτείας στον σημερινό και τους προηγούμενους Προέδρους της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, τους επιμέρους Προέδρους των Ομοσπονδιών, αλλά και σε όλα τα μέλη των εθελοντικών αυτών οργανώσεων που τόσο σημαντικά συμβάλλουν στη συμπλήρωση του έργου της Πολιτείας.

Την ίδια στιγμή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον εθελοντικό χαρακτήρα και την αμισθί παροχή των υπηρεσιών όλων εσάς των οργανωμένων γονέων, έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που καλείσθε να αντιμετωπίσετε όσον αφορά τη λειτουργία της Συνομοσπονδίας.

Είναι για αυτό ακριβώς το λόγο που από το περασμένο έτος προχωρήσαμε στην αύξηση της χορηγίας που λαμβάνει ετησίως η Συνομοσπονδία. (Το ύψος της χορηγίας από το 2018 έχει αυξηθεί στις €15,000 από τις €10,000 που ήταν το 2017).

Έχετε αναφερθεί σε μια συνεισφορά του κράτους. Όταν και εφόσον υπάρχουν ανάγκες πάντοτε να ξέρετε ότι η πόρτα της Πολιτείας θα είναι ανοικτή, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε για να δώσουμε σε εσάς εκείνα τα όπλα τα απαραίτητα, για να επιτελέσετε στο ακέραιο την αποστολή που έχετε αναλάβει.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην αποστολή που δεν έχω αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να είναι το ίδιο δημιουργική, όπως και τα τελευταία 50 χρόνια.