Αυτά είναι τα σενάρια για τη λειτουργία της Βουλής

Αυτά είναι τα σενάρια για τη λειτουργία της Βουλής

Τέσσερα σενάρια για επαναλειτουργία της Βουλής θα τεθούν σήμερα ενώπιον της σύσκεψης αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων.

 

Επικρατέστερη όπως αναφέρει ο "Φιλελεύθερος" είναι η επιλογή χρήσης του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία για τις ανάγκες της Ολομέλειας, ενώ όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν στο κτήριο της Βουλής σε συγκεκριμένες αίθουσες που η χωρητικότητα τους επιτρέπει τη συνεδρία με τήρηση παράλληλα των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από τα σχετικά διατάγματα από το υπουργείο Υγείας. Ανάμεσα στα σενάρια είναι και η χρήση του Συνεδριακού όχι μόνο για την Ολομέλεια αλλά για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά το σενάριο αυτό κρίνεται ως πολυδάπανο.

Η σημερινή σύσκεψη των αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί και ενώπιον της θα τεθεί το σχετικό σημείωμα που ετοίμασε ο γενικός διευθυντής της Βουλής Σωκράτης Σωκράτους, το οποίο αφορά τα τη λειτουργία της Βουλής κατά την πρώτη φάση της χαλάρωσης των μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, τα τέσσερα σενάρια που θα τεθούν επί τάπητος σήμερα είναι τα εξής:

1ον: Η Ολομέλεια και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεχίζουν να συνεδριάζουν στο κτήριο της Βουλής. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν η αίθουσα της Ολομέλειας και οι αίθουσες «Κερύνεια» και «Λεμεσός», οι οποίες υποδείχθηκαν από το υπουργείο Υγείας. Στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται ότι οι βουλευτές στην Ολομέλεια δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 21, ενώ στην «Κερύνειας» τους 14 και στη «Λεμεσό» τους 11. Στις αίθουσες αυτές υπάρχει περιορισμένος αριθμός επιπρόσθετων καθισμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη βουλευτές. Επισημαίνεται παράλληλα ότι σε περίπτωση χρησιμοποίησης των αιθουσών αυτών, η Ολομέλεια μπορεί να συνέρχεται με το 1/3/ των μελών της που αποτελούν απαρτία, ενώ σε περίπτωση ψηφοφορίας για θέματα που δεν είναι ομόφωνα, οι υπόλοιποι βουλευτές θα πρέπει να εισέρχονται στην αίθουσα ένας- ένας, να ψηφίζουν διά βοής και να αποχωρούν. Οι βουλευτές που δεν είναι παρόντες μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίας της Ολομέλειας από το γραφείο τους, μέσω του live streaming». Όσον αφορά τις συνεδρίες των Επιτροπών, οι προσκεκλημένοι όπως και οι βουλευτές μη- μέλη τους μπορούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιασκέψεων.

2ον: Οι συνεδρίες των επιτροπών να γίνονται στο κτίριο της Βουλής αλλά η Ολομέλεια για να μπορεί να συνέρχεται σε πλήρη σύνθεση να μεταφερθεί στο Συνεδριακό Κέντρο. Στο σενάριο αυτό, το κόστος για χρησιμοποίηση της μεγάλης αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου για κάθε συνεδρία της Ολομέλειας ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και αυτό μπορεί να καλυφθεί από τα κονδύλια της Βουλής, βάσει του προϋπολογισμού που ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής. Επισημαίνεται ακόμα ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποιες συνεδρίες Επιτροπών να πραγματοποιούνται στο κτήριο της Βουλής και κάποιες στο Συνεδριακό Κέντρο. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος θα είναι μεγαλύτερο και δεν θα μπορεί να καλυφθεί από τα κονδύλια της Βουλής, άρα θα απαιτηθεί η έγκριση του από τα κόμματα εφόσον καταβληθεί από την Κυβέρνηση.

3ον: Τόσο οι συνεδριάσεις των επιτροπών όσο και της Ολομέλειας πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο. Η διευθέτηση αυτή αναφέρεται ως η πιο πολυδάπανη αφού υπολογίζεται ότι η Βουλή θα χρειάζεται να καταβάλει περίπου 5 χιλιάδες ευρώ για κάθε βδομάδα. Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος θα κυμανθεί από 50- 60 χιλ. ευρώ και σε αυτή την περίπτωση τα αναγκαία ποσά θα πρέπει να καταβληθούν από την Εκτελεστική Εξουσία. Πέραν του κόστους, σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των επιτροπών στο Συνεδριακό Κέντρο παρουσιάζει προβλήματα που αφορούν την υπηρεσιακή στήριξη, αφού οι λειτουργοί της Βουλής και το άλλο αναγκαίο υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα διαθέτουν γραφείο στο Συνεδριακό Κέντρο.

4ον: Συνέχιση της υφιστάμενης πρακτικής. Συνεχίζονται οι συνεδρίες της Ολομέλειας με τη σημερινή διαδικασία όπως και οι διαβουλεύσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών μέσω τηλεδιασκέψεων και η κατάσταση μπορεί να αναθεωρηθεί με την είσοδο στην 2η φάση χαλάρωσης των μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει συνταγματικό κώλυμα για συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή των κοινοβουλευτικών επιτροπών εκτός του κτιρίου της Βουλής, όπως επίσης και δεν είναι κάτι που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του σώματος.

Λειτουργία κατά 50%

Σημειώνεται ότι σήμερα η Βουλή, έχοντας υπόψη τα σχετικά διατάγματα και τις εγκυκλίους συνεχίζει τη λειτουργίας της συμμορφούμενη προς τις πρόνοιες τους, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των μελών της Βουλής, του προσωπικού και των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω των περιορισμών που τίθενται όσον αφορά τον χώρο, το προσωπικό της Βουλής εργάζεται στον χώρο του κτιρίου της Βουλής εναλλάξ, 50% του μια βδομάδα και 50% την άλλη.

Σημειώνεται ακόμα ότι οι χώροι συνεδριάσεων στο κτήριο της Βουλής επιθεωρήθηκαν από ιατρό εργασίας που ορίστηκε για αυτό το σκοπό από το γραφείο του Υπουργού Υγείας. Με βάση τις υποδείξεις αυτές είναι που έχουν καθοριστεί και οι επιλογές επαναλειτουργίας της Βουλής. Στο σημείωμα του το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ακόμα ότι η χρήση της αίθουσας της Ολομέλειας στο κτήριο της Βουλής, όσο και της μεγάλης αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο προϋποθέτει κάποιες τεχνικές διευθετήσεις που αφορούν το σύστημα εξαερισμού.