Απευθείας λουκέτο και μεγάλες ποινές σε μαγαζιά που παραβιάζουν τα διατάγματα

Απευθείας λουκέτο και μεγάλες ποινές σε μαγαζιά που παραβιάζουν τα διατάγματα

Εισήγηση για άμεσο κλείσιμο από την Αστυνομία

Καταρχήν συμφωνία με τη φιλοσοφία των νέων ρυθμίσεις που αφορούν τις ποινές σε απείθαρχους επιχειρηματίες που παραβιάζουν τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας επετεύχθη κατά την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών της Βουλής. Ανάμεσα σε άλλα οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα η Αστυνομία να εκδίδει άμεσα διάταγμα αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εναλλακτική θεραπεία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης εισάγονται οι εξής δύο επιλογές:

Πρώτον, να μπορεί η Αστυνομία με αίτηση στο Δικαστήριο να εκδώσει άμεσα διάταγμα αναστολής λειτουργίας επιχείρησης, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταχώρηση ποινικής υπόθεσης στο Δικαστήριο. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να εκδίδονται τα διατάγματα από το Δικαστήριο οποιαδήποτε ημέρα, περιλαμβανομένων Σαββατοκυρίακων και αργιών. Η καταχώρηση της ποινικής υπόθεσης θα μπορεί να γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή και μεταγενέστερα.

Δεύτερον, ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις για να δοθεί η δυνατότητα στην Αστυνομία να παρεμβαίνει άμεσα και να τερματίζει τη λειτουργία επιχειρήσεων που παρανομούν, εισάξαμε υπαλλακτική θεραπεία, κατά το πρότυπο της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, βάσει της οποίας ο Αρχηγός Αστυνομίας θα μπορεί να εξουσιοδοτεί Αστυνομικούς οι οποίοι θα εκδίδουν ειδοποίηση απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης χωρίς να χρειάζεται να οδηγείται η υπόθεση στο Δικαστήριο, ώστε, με τον τρόπο αυτό, εκεί κι όπου διαπιστώνεται οποιαδήποτε παρανομία, να μπορεί αυτή να τυγχάνει άμεσου χειρισμού από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Προς τούτο, έχουμε εντάξει στο διαφοροποιημένο νομοσχέδιο δικλείδες ασφαλείας που περιλαμβάνουν το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής προς τον αρμόδιο Υπουργό, καθώς και περιορισμένη διάρκεια της απαγόρευσης λειτουργίας.

Εξώδικα μέχρι 4000 ευρώ και κλιμακωτή αύξηση αν επαναλαμβάνονται οι παραβιάσεις

Διαχωρίστηκαν επίσης οι επιχειρήσεις σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το εμβαδό του ωφέλιμου χώρου εξυπηρέτησης πελατών, και προβλέφθηκαν εξώδικα πρόστιμα σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης και τρίτης παράβασης, στη βάση του εμβαδού της κάθε επιχείρησης.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα εξώδικα πρόστιμα κυμαίνονται από 750 ευρώ μέχρι 4000 ευρώ σε περίπτωση πρώτης παράβασης επιχείρησης, ενώ το εξώδικο πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση δεύτερης παράβασης και τριπλασιάζεται σε περίπτωση τρίτης ή μεταγενέστερης παράβασης.

Στόχος είναι οι ρυθμίσεις αυτές να οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προς ψήφιση την ερχόμενη Παρασκευή αφού προηγηθεί την Τετάρτη συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών.