Απάντηση υπ. Υγείας στις αιχμές ελεγκτή για μοριακά τεστ: Ούτε έκοψα, ούτε έραψα

Απάντηση υπ. Υγείας στις αιχμές ελεγκτή για μοριακά τεστ: Ούτε έκοψα, ούτε έραψα

Απέρριψε κατηγορηματικά ο Κωνσταντίνος Ιωάννου τις σπόντες Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι καταχράστηκε την εξουσία του ως υπουργός Υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας επιβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν οι προσφορές για αγορά μοριακών τεστ.

Ο λόγος της παρέμβασής του, ανέφερε στη Βουλή, ήταν για να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση και ο ανταγωνισμός.

Η θέση του γενικού ελεγκτή περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα σχετικής έκθεσης η οποία υποβλήθηκε επισήμως χθες στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, όπου και συζητήθηκε ύστερα από αίτημα τριών βουλευτών του ΑΚΕΛ η διαδικασία προσφορών και κατακύρωσης των διαγνωστικών τεστ SARS-CοV-2. Συνολικά να σημειώσουμε έγιναν 154 χιλ. εξετάσεις μέχρι σήμερα (μετά από 16 διαγωνισμούς), ενώ για τις 100 χιλ. περίπου πληρώθηκαν γύρω στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Αυτός παπάς, αυτός τατάς

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, μπορεί η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπ. Υγείας να είχε σε μεγάλο βαθμό εφαρμόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις δημόσιες συμβάσεις, ωστόσο ο ίδιος ο υπουργός υπέπεσε σε φάουλ. Ο κ. Ιωάννου, αναφέρει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δεν περιοριζόταν στην παραχώρηση έγκρισης, αλλά προηγουμένως έδινε ο ίδιος οδηγίες και καθόριζε σχεδόν όλες τις πτυχές της διαδικασίας, για την οποία στη συνέχεια του ζητείτο και έδινε την έγκρισή του.

Τι απάντησε ο υπουργός

Από την πλευρά του ο υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά ότι επενέβη στο πώς θα γίνουν οι διαγωνισμοί και παρέπεμψε στα έγγραφα για τους ανοικτούς διαγωνισμούς. Εξηγώντας πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες, είπε ότι πήρε ο ίδιος τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες «θα ορίσουμε την τιμή αναφοράς από το Ινστιτούτο Γενετικής, θα πάμε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος και αναλογικά θα δοθεί σε όλους η δυνατότητα διενέργειας τεστ» και πρόσθεσε ότι για αυτή του την ενέργεια ενημέρωσε εκ των υστέρων προφορικά τον γενικό ελεγκτή. Ανέφερε επίσης πως με το πρώτο πρόγραμμα για τον έλεγχο 20.000 εργαζομένων λιανικού εμπορίου κ.λπ. ήταν η μοναδική φορά που καθορίστηκε εκ μέρους του σταθερή τιμή ανάθεσης με τη συμμετοχή όλων των κλινικών εργαστηρίων που πληρούσαν τα κριτήρια τη δεδομένη στιγμή. Οι λόγοι για την απόφασή του αυτή, εξήγησε, ήταν ότι μόνο ένα εργαστήριο είχε παγκύπρια κάλυψη σε σταθερά σημεία και δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων 1.000 την ημέρα. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «κρίθηκε ότι η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού θα οδηγούσε σε μονοπωλιακό καθεστώς και ως εκ τούτου δόθηκαν οδηγίες για καθορισμό τιμής αναφοράς 110 ευρώ που είχαμε από το Ινστιτούτο Γενετικής και η οποία ήταν χαμηλότερη από αυτές του ιδιωτικού τομέα που κυμαίνονταν την ίδια περίοδο από 120-170 ευρώ. Για να διασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των εργαστηρίων πήραμε κάποιες αποφάσεις. Αν περίμενα με τον ρυθμό που μπορεί να κινηθεί η δημόσια υπηρεσία να παρθούν αποφάσεις μπορεί να μας έπαιρνε και έναν μήνα», πρόσθεσε.

Από τα 110 ευρώ στα 50

Το κυριότερο θέμα το οποίο προκύπτει μέσα από την έρευνα της Ελεγκτικής όπως την αξιολογεί ο Οδ. Μιχαηλίδης αφορά τη μείωση των τιμών των διαγνωστικών ελέγχων, αφού όπως επισημαίνεται μέσα σε διάστημα δύο μηνών παρατηρήθηκε μείωση κατά 55% περίπου. Η υψηλότερη τιμή ανά εξέταση ήταν τα 110 ευρώ και η χαμηλότερη τα 50 ευρώ. Διαπίστωση της έκθεσης είναι πως μεγάλο ρόλο στις υψηλές χρεώσεις είχε η αρχική χρέωση του Ινστιτούτου Γενετικής, η οποία ανερχόταν σε 100 ανά εξέταση χωρίς δειγματοληψία, τιμή στην οποία βασίστηκε το υπουργείο για καθορισμό της ως αποδεκτή τιμή στους αρχικούς διαγωνισμούς. Η Ελεγκτική ευλογεί και τα γένια της αφού όπως αναφέρεται διαδραμάτισε με τις εισηγήσεις της σημαντικό ρόλο για μείωση των τιμών και αποτροπή δημιουργίας συνθηκών ολιγοπωλίου ή αθέμιτων συμπράξεων. Για να είναι όμως δίκαιη σημειώνει πως στην πτώση τιμών σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αύξηση του ανταγωνισμού.

Καταγγελίες

Ένα θέμα στο οποίο αναφέρεται η έκθεση Μιχαηλίδη και το οποίο συζητήθηκε και στην Επ. Ελέγχου, με τον υπουργό Υγείας να δίνει εντολή για έρευνα, αφορά καταγγελίες που έγιναν ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από άτομα τα οποία δεν έκαναν την εξέταση, αλλά έλαβαν στα κινητά τους μηνύματα με τα σχετικά αποτελέσματα! «Το πιο πάνω σοβαρό θέμα κλονίζει κατά την άποψή μας την αξιοπιστία τόσο των αποτελεσμάτων όσο και των καταστάσεων με τα άτομα τα οποία υποβλήθηκαν στην υπό αναφορά εξέταση, και θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω σοβαρής και λεπτομερούς διερεύνησης και ελέγχου από την αναθέτουσα αρχή, κυρίως πριν την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής προς τους αναδόχους» όπως επί λέξει αναφέρεται. Συνολικά έγιναν τέσσερις καταγγελίες εκ των οποίων οι δύο γραπτές, διευκρίνισε χθες ο Οδ. Μιχαηλίδης.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι θορυβήθηκε από τις καταγγελίες και έδωσε οδηγίες στη γενική διευθύντρια Χριστίνα Γιαννάκη για διερεύνηση του θέματος. Η κ. Γιαννάκη που ήταν παρούσα στη διάρκεια της συζήτησης διαβεβαίωσε ότι δεν έχει κάνει ακόμη καμία πληρωμή κλινικού εργαστηρίου καθώς θα προβεί πρώτα σε έλεγχο των τιμολογίων, ενώ θα αναμένει και την ολοκλήρωση της έρευνας που έχει ξεκινήσει.

Μία εξήγηση την οποία έδωσε ο κ. Ιωάννου ήταν πως κατά το πρώτο διάστημα επικρατούσε ένα πανικός, ενώ υπήρχε κόσμος που έδινε λάθος τον αριθμό του κινητού του όπου θα λάμβανε το αποτέλεσμα του τεστ.

Ματσαράγκες με τις μάσκες;

Αναφορικά με την αγορά μασκών από το κράτος, ο γενικός ελεγκτής αναφέρθηκε στην αγορά με διαφορετικές τιμές, ενώ σημείωσε ότι σε διαδικασία προσφορών απορρίφθηκε η τιμή των 49 σεντ ανά μάσκα γιατί κρίθηκε εξωπραγματική, ενώ κατακυρώθηκε τελικά προσφορά στην τιμή των 52 σεντ! Ανέφερε ότι σε δεύτερη διαδικασία κατά την οποία πήγαν και πάλι με διαπραγμάτευση, «βρέθηκαν από το πουθενά δύο εταιρείες οι οποίες μπήκαν στον διαγωνισμό ενώ δεν φαίνεται από πού μπορούσε να προκύψει το ενδιαφέρον αυτών των εταιρειών», και έγινε η επιλογή 13 εταιρειών από τις οποίες ζητήθηκε προσφορά την οποία υπέβαλαν 8 οικονομικοί φορείς.

Είπε ότι από αυτές επιλέχθηκε μια εταιρεία για το ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ με τιμή ανά μάσκα τα 52 σεντ και πρόσθεσε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει αντιληφθεί «πώς έγινε αυτός ο κατάλογος των 13 εταιρειών και χωρίς οποιαδήποτε προκήρυξη ζητήθηκαν προσφορές».

«Μας ανέφεραν ότι αυτό έγινε στη βάση του πρώτου διαγωνισμού προεπιλέγοντας οικονομικούς φορείς που είχαν στη διάθεσή τους μάσκες αλλά και οικονομικούς φορείς που εμπορεύονταν ιατροτεχνολογικά προϊόντα», είπε κ. Μιχαηλίδης, προσθέτοντας ότι «εμείς βρήκαμε ότι σε αυτούς τους 13 ήταν 3 που δεν είχαν υποβάλει προσφορά στην πρώτη διαδικασία, εκ των οποίων οι δύο δεν μετέχουν σε άλλες προσφορές ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Ανέφερε ότι «γνωστός δημοσιογράφος του Σίγμα (Χρίστος Χαραλάμπους) όταν υπέβαλε προσφορά την υπέβαλε με τα λογότυπα του Σίγμα από το δικό του email, το εμπορικό email της εταιρείας ΔΙΑΣ MEDIA GROUP και το Υπουργείο Υγείας θεώρησε ότι η προσφορά προερχόταν σαν κοινοπραξία από τη συγκεκριμένη εταιρεία μαζί με τον συγκεκριμένο ειδησεογραφικό όμιλο». Και πρόσθεσε ότι από πληροφορίες που έχει από τον δημοσιογράφο φαίνεται ότι είναι εταιρεία που σχετίζεται με τον ίδιο προσωπικά και ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Χρύσανθο Τσουρούλλη, διευθυντή του ΔΙΑ, του ανέφερε ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει σχέση με τον όμιλο.

«Πού βρέθηκε αυτή η εταιρεία από το πουθενά –αλλά και μια άλλη δεύτερη εταιρεία– να θεωρείται ως ένας ενδιαφερόμενος φορέας και κλήθηκε να υποβάλει προσφορά, αφού μας είπαν (το Υπουργείο Υγείας) ότι οι εταιρείες που επιλέχθηκαν ήταν αυτές που συμμετείχαν στην πρώτη ακυρωθείσα διαδικασία», διερωτήθηκε ο κ. Μιχαηλίδης.

Πηγη ΠΟΛΙΤΗΣ