Λίστα Γιωρκάτζη: Ο Πρόεδρος ανέπεμψε την απόφαση της Βουλής για δημοσιοποίηση

Λίστα Γιωρκάτζη: Ο Πρόεδρος ανέπεμψε την απόφαση της Βουλής για δημοσιοποίηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατόπιν γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέπεμψε την απόφαση της Βουλής για δημοσιοποίηση της Λίστας Γιωρκάτζη όπως αυτή εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, στην οποία επισυνάπτει και τη σχετική Γνωμάτευση του Γιώργου Σαββίδη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου η «Απόφαση» δεν αποτελεί απόφαση, η οποία δύναται να εκδοθεί δυνάμει του Άρθρου 52 του Συντάγματος, καθώς αποτελεί έκφραση πολιτικής βούλησης, η λήψη της οποίας δεν προβλέπεται από καμία συνταγματική διάταξη.

«Ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στον όρο «απόφαση» όπως αυτός συναντάται στο άρθρο 52 του Συντάγματος και συνεπώς είναι η θέση μου ότι δεν δύναται να εκδοθεί δυνάμει του Άρθρου 52 του Συντάγματος», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θίγει άλλο ένα ζήτημα στη βάση της σχετικής γνωμάτευσης, αναπέμποντας ουσιαστικά όλες τις νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή στις 17/7 λόγω της ταυτόχρονης άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου της Βουλής ενόσω ασκούσε το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω απουσίας του Προέδρου Αναστασιάδη στο εξωτερικό.

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εισηγείται όπως η Βουλή μη εμμείνει στην απόφαση της και επανεξετάσει τους νόμους/αποφάσεις που ψηφίστηκαν ή εγκρίθηκαν στις 17 Ιουλίου αποδεχόμενη την αναπομπή.

"Σε περίπτωση που το κρίνετε σκόπιμο, παρακαλούνται οι αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές να ακούσουν σχετικά με την παρούσα Αναπομπή τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας", καταλήγει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.