Κομισιόν: Πάρτε πίσω διαβατήρια τάχιστα

Κομισιόν: Πάρτε πίσω διαβατήρια τάχιστα

Την ταχεία εξέταση όλων των περιπτώσεων επενδυτών που έλαβαν κυπριακή υπηκοότητα, αλλά και λήψη δραστικών μέτρων, επιθυμεί να δει το επόμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την ίδια ώρα που ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής παραχωρούσε διάσκεψη Τύπου απορρίπτοντας τα όσα αναφέρονται στα πρόσφατα δημοσιεύματα του Al Jazeera, εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωνε στον «Φ» πως αναμένουν να δουν ανακλήσεις διαβατηρίων που δόθηκαν μέσω επενδύσεων, σε όποιες περιπτώσεις προκύπτουν παραβάσεις.

Επανέλαβε για πολλοστή φορά την άποψη πως λόγω της φύσεώς τους, τέτοιου είδους σχέδια έχουν επιπτώσεις στην ΕΕ στο σύνολό της. «Αυτοί οι κίνδυνοι ενισχύονται από το γεγονός πως μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτό να αφαιρεθεί η κυπριακή υπηκοότητα από επενδυτές αν διαφαινόταν πως δημιουργούν κινδύνους ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά για να σημειώσει, ωστόσο, τις εξαγγελίες της κυπριακής κυβέρνησης, ότι θα επανεξετάσει όλες τις προηγούμενες αιτήσεις. «Η Κομισιόν αναμένει πως η επανεξέταση θα είναι ενδελεχής και τα αποτελέσματά της θα εφαρμοστούν τάχιστα», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο εννοώντας τις ανακλήσεις διαβατηρίων όπου εντοπίζονται παρατυπίες ή παρανομίες.

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παραχώρησε χθες, ο υπουργός Εσωτερικών γνωστοποίησε πως σε πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ανάκληση τριών διαβατηρίων που παραχωρήθηκαν μέσω του επενδυτικού προγράμματος. «Ναι, υπάρχει η πολιτική βούληση στην κυπριακή κυβέρνηση εάν και εφόσον τεκμηριώνονται συγκεκριμένες υποθέσεις για τις οποίες συντρέχει λόγος ανάκλησης των διαβατηρίων όπως αυτές που το Υπουργικό Συμβούλιο ανακάλεσε τον Ιούνιο, τρεις τον αριθμό, τότε θα προβούμε στις ανακλήσεις, αλλά δεν είναι θέμα δημόσιου διαλόγου», δήλωσε ο υπουργός.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αν και επανέλαβε τη θέση πως είναι στην ευχέρεια κάθε κράτους-μέλους να θέσει τους όρους για απόκτηση και απόσυρση υπηκοότητας, εντούτοις, θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη το Ενωσιακό Δίκαιο. Επανέλαβε δε, πως η Επιτροπή έχει θέσει κατά συχνά διαστήματα τις ανησυχίες της για τα προγράμματα πολιτογράφησης επενδυτών και συγκεκριμένα ρίσκα που εμπερικλείουν και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με θέματα ασφάλειας, ξεπλύματος χρήματος, φορο-αποφυγής και διαφθοράς, κάτι που αναφέρεται και στην έκθεση της Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2019. «Η επιτροπή έχει θέσει και απευθείας τις ανησυχίες της στις κυπριακές Αρχές (μέσω επιστολής του επιτρόπου Reynders τον περασμένο Απρίλιο)».

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ», ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του προγράμματος και πως με τις αλλαγές που προωθούνταν τότε και ψηφίστηκαν πρόσφατα, το πρόγραμμα θωρακίζεται πλήρως. Πάντως, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επανέλαβε πως, λόγω της φύσεώς τους, τέτοιου είδους σχέδια έχουν επιπτώσεις στην ΕΕ στο σύνολό της. «Αυτοί οι κίνδυνοι ενισχύονται από το γεγονός πως μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτό να αφαιρεθεί η κυπριακή υπηκοότητα από επενδυτές αν διαφαινόταν πως δημιουργούν κινδύνους ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά για να σημειώσει, ωστόσο, τις εξαγγελίες της κυπριακής Κυβέρνησης ότι θα επανεξετάσει όλες τις προηγούμενες αιτήσεις. «Η Κομισιόν αναμένει πως η επανεξέταση θα είναι ενδελεχής και τα αποτελέσματά της θα εφαρμοστούν τάχιστα», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο.

Πάντως, ο υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε χθες πως δεν υπάρχει θέμα παύσης ή αναστολής του ΚΕΠ. «Η κυπριακή Κυβέρνηση, ένα κυρίαρχο κράτος, αποφασίζουμε εμείς,και έχουν συνεκτιμήσει ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον η λειτουργία του προγράμματος είναι εξαιρετικά επωφελής για τη χώρα σε πολλούς τομείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχουν ελεγχθεί όλες

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν στα 117 ονόματα που δημοσιοποίησε το Al Jazeera έχουν ελεγχθεί από τη μονάδα πολιτογραφήσεων του ΥΠΕΣ.

Διευκρίνισε πως όλα τα υπό αναφορά πρόσωπα τη χρονική στιγμή υποβολής των αιτήσεών τους πληρούσαν τα κριτήρια του ΚΕΠ και ήταν κάτοχοι λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής τους, αλλά και τη χώρα διαμονής τους εκεί και όπου αυτή διέφερε. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια εξέτασης των αιτήσεών τους, κανένα στοιχείο δεν είχε εντοπιστεί εναντίον τους από τους ελέγχους των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας αλλά και της Interpol.

Κάνοντας λόγο για «συνειδητή προσπάθεια παραποίησης στοιχείων και δεδομένων από μέρους του Al Jazeera», ο κ. Νουρής αναφέρθηκε σε παράδειγμα αιτητή που είχε καταδικαστεί στη χώρα του πριν την πολιτογράφησή του από την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά αποσιωπάται το γεγονός ότι το αδίκημα αυτό παραγράφηκε τη στιγμή της αίτησης για πολιτογράφηση, αφού η χώρα καταγωγής εξέδωσε στον αιτητή πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς του δικτύου ότι παραχωρήθηκε η κυπριακή ιθαγένεια σε άτομα στα οποία υποβλήθηκαν κυρώσεις ή που καταδικάστηκαν στην ίδιά τους τη χώρα, λέγοντας ότι «για να επιβεβαιωθεί ότι αυτό που κάνει ο Al Jazeera δεν είναι δημοσιογραφική δημοσιογραφία αλλά προπαγάνδα κατά της Κύπρου, το δίκτυο παραλείπει να αναφέρει ότι πρόκειται για γεγονότα που συνέβησαν πολύ αργότερα από την πολιτογράφησή τους και συνεπώς δεν θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεών τους».

Το ίδιο ακριβώς ισχύει, συνέχισε, και στην περίπτωση άλλων τεσσάρων προσώπων για τα οποία δίδεται μεν πληροφόρηση ότι διερευνώνται στη χώρα τους για ενδεχόμενα αδικήματα, αλλά εντέχνως αποσιωπάται το γεγονός ότι αυτά τα αδικήματα αφορούν στην περίοδο μετά την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Αναφέρθηκε και σε άλλες δύο περιπτώσεις προσώπων που φαίνεται να απέκτησαν την υπηκοότητα με ψευδείς παραστάσεις αλλά και σε άλλο ένα πρόσωπο για το οποίο υποδεικνύεται ότι ενέχεται σε περιπτώσεις οικονομικών σκανδάλων και σημείωσε: «Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις έχουν ήδη διερευνηθεί πολύ πριν τα δημοσιεύματα του Al Jazeera από την ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, το πόρισμα της οποίας θα τεθεί σύντομα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης για το τι δέον γενέσθαι».

Τα κόμματα αν θέλουν κατάργηση να το πουν

Σε σχέση με τις διαρροές των εγγράφων, ο κ. Νουρής είπε πως «δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι κόμματα και βουλευτές που με αφορμή τα δημοσιεύματα του δικτύου σπεύδουν να ασκήσουν δριμεία κριτική, με αποκορύφωμα ορισμένους που δηλώνουν ότι ντρέπονται για το κατάντημα της πατρίδας τους», προσθέτοντας πως «είναι οι ίδιοι που λάμβαναν και λαμβάνουν όλη τη λεπτομερή πληροφόρηση για τις πολιτογραφήσεις από το ΥΠΕΣ και που είχαν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα θέματα που τους ανησυχούν προς συζήτηση στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές».

«Αντί τούτου, δυστυχώς βλέπουμε ότι τα έγγραφα που το Al Jazeera έχει δημοσιοποιήσει κυκλοφορούν με τη σφραγίδα της Κυπριακής Βουλής», επεσήμανε. Αν και δεν καταλόγισε ως πηγή της διαρροής τη Βουλή, λέγοντας ότι το θέμα διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας, σχολίασε με νόημα πως «εμείς παρακολουθούμε αυτά που και εσείς παρακολουθείτε (σ.σ. δημοσιογράφοι), ότι κυκλοφορούν στα ΜΜΕ έγγραφα που φέρουν σφραγίδες της Βουλής των Αντιπροσώπων και αυτό έχω ακριβώς αναφέρει, τίποτα λιγότερο και τίποτε περισσότερο», είπε.

Κάλεσε τα κόμματα «να πάψουν να κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους, είτε να ζητήσουν έντιμα και καθαρά τη διακοπή του προγράμματος, κάτι που θα μπορούσαν να πράξουν κατά την πρόσφατη συζήτηση και ψήφιση των κανονισμών, είτε να ενισχύσουν τη συλλογική προσπάθεια προστασίας του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ενάντια στην πολεμική που δέχεται».

Πήραν σειρά Κινέζοι και Άραβες

Μετά τους Ρώσους που απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο, το πρακτορείο του Al Jazeera δίνει συνέχεια στα δημοσιεύματά του με αναφορές σε πλούσιους Κινέζους και Άραβες.

Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα, πρόκειται για αξιωματούχους και επιχειρηματίες οι οποίοι αγόρασαν κυπριακό διαβατήριο σε μια προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τα αυταρχικά καθεστώτα των χωρών τους.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, πάνω από 500 Κινέζοι και 350 Άραβες αιτήθηκαν κυπριακή υπηκοότητα. Οι Κινέζοι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτητών μετά τους Ρώσους που απέκτησαν διαβατήριο μεταξύ του 2017 και του 2019. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια γίνονται ενέργειες από εύπορα άτομα από τις δύο αυτές χώρες για απόκτηση και δεύτερης υπηκοότητας λόγω των έντονων ελέγχων που γίνονται από τις οικονομικές και φορολογικές Αρχές των χωρών τους. Είναι γεγονός πως η κινέζικη αγορά είναι μία από τις μεγαλύτερες σε σχέση με το επενδυτικό πρόγραμμα και από αυτήν επωφελούνται περισσότερο εταιρείες ανάπτυξης γης που αναπτύσσουν ανεξάρτητες πολυτελείς επαύλεις. Στην περίπτωση των Αράβων, υπήρξε μία αύξηση ιδίως τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται πως είναι κι αυτός ένας από τους βασικούς λόγους που βρέθηκαν στο στόχαστρο των σχετικών δημοσιευμάτων. Πάντως, το τελευταίο δημοσίευμα δεν κάνει αναφορά σε οποιαδήποτε ξεκάθαρη περίπτωση προβληματικής πολιτογράφησης επενδυτή.

ΠΗΓΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ