Αυτό είναι το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αυτό είναι το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η λειτουργία των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών υπό τις συνθήκες της επιδημίας του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στην Κύπρο, πρέπει να γίνει σε κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (0+ μηνών μέχρι 4 ετών και 8/12) όσο και για το προσωπικό των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και κατά συνέπεια για το κοινωνικό σύνολο (γονείς/κηδεμόνες κ.ά.).

Σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών για την απασχόληση των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, καθώς και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με την Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έχουν ετοιμάσει Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τους μβρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς.

Σημειώνεται ότι το παρόν Πρωτόκολλο και οι οδηγίες που εμπεριέχει είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται είτε στον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο, είτε στον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, είτε στα Διατάγματα και Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν και εκδίδονται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Νοείται ότι οι μπιο πάνω οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν καθώς εξελίσσεται η επιδημία.

Δείτε το πρωτόκολλο ΕΔΩ