Φεύγει με χιλιάδες ευρώ ο Συλλούρης

Φεύγει με χιλιάδες ευρώ ο Συλλούρης

Με περίπου €100.000 υπό τη μορφή εφάπαξ, πλέον αυτοκίνητο, πλέον καταβολή των καυσίμων, συν €3.000 για γραμματέα, συν περίπου €5.100 σύνταξη μηνιαίως, θα αμειφθεί ο παραιτηθείς Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα.

Σημειώνεται, πως το εφάπαξ του βουλευτή ανέρχεται στις €185.000 ενώ για τον Πρόεδρο της Βουλής το ποσόν είναι μεγαλύτερο. Τις €185.000, όμως, τις είχε λάβει όταν εκλέγηκε Πρόεδρος της Βουλής. Ως εκ τούτου, τώρα θα λάβει ακόμη περίπου €100.000. Οι καθαρές απολαβές του προέδρου της Βουλής είναι €74.000 ετησίως και τα μεικτά ανέρχονται στις €131.000. Η σύνταξη του προέδρου της Βουλής ισούται με τα δύο τρίτα των απολαβών του όταν υπηρετούσε στο Κοινοβούλιο. Οι ακριβείς απολαβές του παραιτηθέντος προέδρου της Βουλής αναμένεται να υπολογιστούν εντός των προσεχών ημερών.

Η σύνταξη του εκάστοτε προέδρου της Βουλής ισχύει από το 60ο έτος νοημένου ότι δεν εξακολουθεί να είναι βουλευτής. Ο κ. Συλλούρης είναι 67 ετών οπόταν δικαιούται σύνταξης. Σημειώνεται, πως η ένταξη των Βουλευτών το 1980 στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων είχε γίνει κατ’ επίκληση του γεγονότος ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι απολάμβαναν ένα τέτοιο ωφέλημα.

Όσον αφορά τα παρεμφερή ωφελήματα των πρώην προέδρων της Βουλής προνοείται ότι «παραχωρείται επί τη αποχωρήσει τους υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση». Το υπηρεσιακό όχημα, το οποίο εξασφαλίζεται από τη Δημοκρατία για σκοπούς χρήσης του από τους δικαιούχους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2000 κυβικά εκατοστά, ούτε να ξεπερνά τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165 gr/km) εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στη σχετική νομοθεσία αναφέρεται, πως η δαπάνη για αγορά, συντήρηση και εφοδιασμό με καύσιμα κίνησης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εξάλλου, σε πρώην πρόεδρο της Βουλής (όπως και σε πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας) παρέχεται επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως, το οποίο ισούται με την εκάστοτε μισθοδοτική κλίμακα Στενογράφου 1ης Τάξεως και με το εκάστοτε παραχωρημένο τιμαριθμικό επίδομα. Το επίδομα κυμαίνεται στις €3.000 και είναι πρόσθετο της σύνταξης του πρώην προέδρου.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», τα πιο πάνω δεν υπόκεινται σε περικοπές επειδή ο κ. Δημήτρης Συλλούρης παραιτήθηκε και δικαιούται όλα όσα θα δικαιούτο και οποιοσδήποτε άλλος πρόεδρος Κοινοβουλίου ο οποίος θα αποχωρούσε κανονικά από τη θέση του. Θα υπήρχε περιορισμός αν δεν συμπλήρωνε 30 μήνες υπηρεσίας αλλά ο κ. Συλλούρης υπηρέτησε πέραν των 50 μηνών ως πρόεδρος της Βουλής.