Κομισιόν: Δύο μήνες διορία στην Κύπρο για τα «χρυσά διαβατήρια»

Κομισιόν: Δύο μήνες διορία στην Κύπρο για τα «χρυσά διαβατήρια»

Δύο μήνες διορία στις κυπριακές αρχές για να ανταποκριθούν γραπτώς στην επιστολή-προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα δίνει η ΕΕ. 

Ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας κατά παραβάσει, η Κομισιόν σημειώνει πως η ουσία του προγράμματος συγκρούεται με θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ όπως προβλέπονται στη Συνθήκη της ίδρυσης της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η Κομισιόν θεωρεί ότι η παραχώρηση από την Κύπρο και τη Μάλτα της υπηκοότητας και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής υπηκοότητας, σε αντάλλαγμα με προσυμφωνημένη πληρωμή ή επένδυση και χωρίς αυθεντική σύνδεση με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, δεν είναι συμβατή με τις αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 4(3) της Συνθήκης της ΕΕ. Αυτό υποσκάπτει την ακεραιότητα του καθεστώτος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι αυτά τα σχέδια έχουν επιπτώσεις στο σύνολο της ΕΕ.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα δικαιώματα που αποκτά κάποιος που πολιτογραφείται ως Ευρωπαίος πολίτης, όπως αυτό της διακίνησης, της εργασίας σε όλη την ΕΕ καθώς επίσης και της συμμετοχής σε τοπικές εκλογές ή και Ευρωεκλογές.

«Ως αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις των επενδυτικών προγραμμάτων δεν περιορίζονται στα κράτη μέλη που τα διαχειρίζονται, ούτε και είναι ουδέτερα έναντι των άλλων κρατών μελών ή του συνόλου της ΕΕ», αναφέρεται.

Οι κυπριακές αρχές έχουν διορία δύο μήνες για να ανταποκριθούν στην επιστολή της επίσημης προειδοποίησης. Σε περίπτωση που η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, τότε η Κομισιόν δύναται να εκδώσει Γνωμάτευση για το θέμα αυτό, εξηγείται στην ανακοίνωση.