Υπ. Υγείας: Συμμορφώνονται στα μέτρα τα γηροκομεία

Υπ. Υγείας: Συμμορφώνονται στα μέτρα τα γηροκομεία

Διαπιστώσεις ως προς τον βαθμό συμμόρφωσης των οίκων ευγηρίας στα μέτρα ατομικής προστασίας και στο ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο προέκυψαν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος που διενεργείται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και τους εθελοντές φοιτητές ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την καθοδήγηση της Συμβούλου του Υπουργού Υγείας για θέματα COVID-19 δρος Ζωής-Δωροθέας Πανά.

Στόχος του προγράμματος που περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις των εθελοντών σε οίκους ευγηρίας με ανώνυμη καταγραφή των παρατηρήσεων, αλλά και επιμόρφωση του προσωπικού, είναι κυρίως η βελτίωση της λειτουργίας των οίκων ευγηρίας και της μείωσης των πιθανοτήτων εμφάνισης συρροών-κρουσμάτων στους χώρους αυτούς.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής τον Δεκέμβριο διενεργήθηκε το πρόγραμμα σε υποστατικά στις Επαρχίες Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου, ενώ μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρακολούθηση και στους οίκους ευγηρίας της Επαρχίας Λεμεσού.

Έως τώρα, οι βασικότερες διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που καταγράφηκαν, περιγράφουν σημαντική ετερογένεια σε σχέση με τη συμμόρφωση στα διατάγματα και τα μέτρα προστασίας, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ως εκ τούτου, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των χώρων αυτών, δόθηκε προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σειρά εισηγήσεων που μπορούν να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να προφυλάξουν την υγεία των ατόμων που διαμένουν στους οίκους ευγηρίας, αλλά και το προσωπικό.

Ιδιαίτερα, θα διενεργηθεί το ερχόμενο Σάββατο εξ αποστάσεως σεμινάριο εκπαίδευσης αρχικά για τις διευθύνσεις και έπειτα για το προσωπικό των οίκων ευγηρίας, το οποίο θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε να διευκολυνθεί η προσπάθεια για σωστή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών.

Επιπλέον, συνεχίζεται το πρόγραμμα εβδομαδιαίου ελέγχου των εργαζόμενων σε οίκους ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές με τη χρήση rapid test αντιγόνου, καθώς και ο έλεγχος στους διαμένοντες στα γηροκομεία όπως επίσης και η εντατικοποίηση των ελέγχων των Λειτουργών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.