Νέο διάταγμα Υπουργού Υγείας - Ποιους αφορά

Νέο διάταγμα Υπουργού Υγείας - Ποιους αφορά

Με νέο διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας Κωσταντίνος Ιωάννου, παρατείνεται μέχρι 10 Ιανουαρίου η υποχρέωση των ιδιοκτητών οίκων ευγηρίας και δομών φιλοξενίας για διενέργεια εξετάσεων για τον COVID-19 στο προσωπικό και του διαμένοντες.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο διάταγμα που εκδόθηκε την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, ιδιοκτήτης ή/και διευθυντής ή/και διαχειριστής οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων χρόνιων πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας άστεγων, κέντρων ημέρας και δομών παιδικής προστασίας, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης ή/και εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 για το προσωπικό και τους ενοίκους ή/και διαμένοντες στις δομές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.


Στο διάταγμα αναφέρεται επίσης ότι πρόσωπα, τα οποία τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 2.8(γ) και 2.12(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 30) του 2020, είτε υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 τη 10η ημέρα του αυτοπεριορισμού με ιδία έξοδα και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης είναι αρνητικό, είτε αποδεσμεύονται τη 14η ημέρα του αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι δεν είναι θετικοί στην ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

 


Σημειώνεται επίσης ότι οι εργοδότες, προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής των πιο πάνω προσώπων, για τον υποχρεωτικό περιορισμό τους σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού και το κόστος πραγματοποίησης δύο μοριακών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 (ένα τεστ με την άφιξή τους και επαναληπτικό τεστ την 10η ημέρα του υποχρεωτικού περιορισμού) και ο υποχρεωτικός περιορισμός τερματίζεται, νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης είναι αρνητικό.

Νοείται ότι, το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος το οποίο προκαταβάλλουν οι εργοδότες καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.