Βουλευτικές Εκλογές 2016: Στελέχωση Εκλογικών Κέντρων Λευκωσίας – Όλες οι πληροφορίες

Βουλευτικές Εκλογές 2016: Στελέχωση Εκλογικών Κέντρων Λευκωσίας – Όλες οι πληροφορίες

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ανακοινώνει ότι οι Βουλευτικές Εκλογές 2016 είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν την Κυριακή 22 Μαΐου 2016.

Το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό που ενδιαφέρεται να εργαστεί κατά την ημέρα των εκλογών για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, να προχωρήσει στην έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy.

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι την Πέμπτη 24.3.2016 και ώρα 3.00μ.μ. Δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Έκτακτοι Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου. Αιτήσεις από υπάλληλους οι οποίοι θα βρίσκονται σε προαφυπηρετική άδεια, άδεια μητρότητας/τοκετού ή θα απουσιάζουν στο εξωτερικό δεν θα γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.

Άνεργοι πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών για την στελέχωση των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας μπορούν να προχωρήσουν στην έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy.

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τα μεσάνυκτα της Παρασκευής 31.3.2016. Δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.